Valitse sivu
kirkkonummi

Sarvvikinranta

Tilanne: Ehdotusvaihe (10.5.2019)

Hanke sijaitsee Espoonlahden rannalla Sarvvkin asuntoalueella näkyvällä paikalla merenrannassa. Niin ikään paikka näkyy Länsiväylälle. Sijainnin johdosta rakentaminen on toteutettava kaupunkikuvallisesti laadukkaasti. Hanke koskee Sarvvikissa kahta korttelia (2203 ja 2204), joista itäinen rajoittuu merenrantaan ja sen paikalle suunnitellaan merkittävää määrää uutta rakennusoikeutta asuinkerrostaloja varten. Lisäksi tavoitteena on sijoittaa alueelle rantapromenadi ja pienvenesatama.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Kunnanhallitus 11.3.2019 § 77
Kuntatekniikan lautakunta 28.2.2019 § 40
Kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 § 145


Valmisteluvaihe:

Kaavaluonnoksen asettaminen nähtävillä
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.5.2017 § 42

Kaavaluonnos nähtävillä 21.8.-22.9.2017:

Kaavaluonnos (piir. nro. 3296)

Asukastilaisuus 7.9.2017


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty Kuntatekniikan lautakunnassa 15.6.2016 § 49

Vireilletulo 26.8.2016 kuulutus


Selvitykset:

Liito-oravaselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2016

Lepakkoselvitys, BatHouse 2016

Liikenteen toimivuustarkastelu, Sito Oy 2017

Sarvvikinrannan asemakaavan muinaisjäännösinventointi, Mikroliitti Oy 2017

Melulaskennat, Sitowise Oy 2018

Sarvvikinrannan pienvenesataman arkeologinen vedenalaisinventointi, Meritaito Oy 2018

Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, Sitowise Oy, Arkkitehtiryhmä A6 Oy ja Maanlumo Oy 2019

Kunnallistekniset yleissuunnitelmat, Sitowise Oy 2019


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657