Valitse sivu
kirkkonummi

Luoman osayleiskaava

Tilanne: Aloitusvaihe (8.4.2016), odotuskori v. 2025-2027

Luoma sijaitsee Kirkkonummen itäosassa rajautuen Espoon kuntarajaan. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 9 km2 ja siellä asuu noin 660 asukasta (v. 2018). Alue rajautuu koillisessa ja idässä Espoon kaupunkiin, pohjoisessa Leivosbölen kylään, lännessä Vitträskin kylään sekä Aavarannan asemakaava-alueeseen sekä myös Masalan vireillä olevan yleiskaavan suunnittelualueeseen. Myös etelässä rajana on Masalan osayleiskaavan alue. Suunnittelualue käsittää Luoman kylämäisen asutuksen alueet, jotka sijaitsevat alueen keskiosassa sekä siihen liittyvät ja sitä ympäröivät maatalous- ja metsätalousmaat.

Kaavoitusohjelma: Odotuskori 2025-2027, hankekortti 2021-2025


Aloitusvaihe:

Kuulutus 8.4.-22.4.2016 – Luoman osayleiskaava vireille 8.4.2016

Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 21.1.2016 (§ 5)


Selvitykset:

Masalan ja Luoman kehityskuva. Kaupunki lähellä luontoa 2040

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys (2018)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitys (2015)
  Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitysten liitteet (2015)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587