Valitse sivu
Etusivu / Työ ja yrittäminen / Ajankohtaista / TE2025-uudistus
kirkkonummi

TE2025-uudistus

TE2025-uudistuksesta yleisesti

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Valtioneuvosto on antanut lain työvoimapalveluiden järjestämisestä (L 380/2023). Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää.

Otamme mielellämme vastaan ideoitanne valmisteluun liittyen tämän linkin kautta!

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalue valmisteilla

Kunta voi järjestää kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Jos kunnan työvoiman määrä on alle 20 000 henkilöä, sen on muodostettava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue) yhdessä jonkin toisen tai useamman muun kunnan kanssa siten, että alueen työvoiman määrä on yhteensä vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen tulee muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Keväällä 2023 kunnissa on tehty selvityksiä ja käyty keskusteluja mahdollisista työllisyysalueratkaisuista. Loppukeväästä Kirkkonummi, Vihti ja Siuntio päätyivät yhteiseen työllisyysalueratkaisuun ja laativat aiesopimuksen TE-uudistuksen mukaisesta yhteistyöstä kuntien välillä. Mallissa Kirkkonummen kunta toimisi vastuukuntana. Valmisteilla olevan työllisyysalueen vahvuutena on nähty kuntien tavoitteiden yhdenmukaisuus ja mahdollisuus löytää kuntien kesken hyvä työnjaon malli. Asiakas- ja palvelurakenne on kunnilla keskenään samankaltainen. Järjestämisvastuun ja TE-henkilöstön siirtyminen alueelle parantaisi palveluiden saavutettavuutta nykytilaan nähden. Malli tukee kuntien elinvoiman vahvistamista.

Kuntien tavoitteena työvoimapalvelu-uudistuksessa on

  • Kehittää toimivat lähipalvelut alueen kuntiin. Haasteena tällä hetkellä on, että TE-palveluita ei henkilökohtaisina palveluina ole alueella toivotulla tavalla saatavissa.
  • Uudistuksesta halutaan saada paras hyöty kuntien elinvoiman näkökulmasta.  Hyödynnetään mahdollisuus kytkeä työllisyys laajempaan elinvoiman näkökulmaan
  • Kehitetään uusia tapoja ja toimintamalleja tukea työllisyyttä ja elinvoimaa ja tätä kautta pystytään palvelemaan parhaalla tavalla alueen yrityksiä.
  • Kehitetään uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia alueella toimivien eri oppilaitosten kanssa
  • Tavoitellaan laajaa ja tiivistä kumppanuutta kuntien kesken, joka voisi toimia hieman eri tasoisena eri kuntien välillä ja suuntaan.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta ja ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle sopimus yhteistoiminnasta sekä suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämisestä. Suunnitelmassa tulee kuvata palvelujen järjestämisen ja tuottamisen mallit, käytettävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, työvoimaviranomaisen asiointipisteiden sijoittuminen, yhteistyötahot ja -muodot sekä työperäisen maahanmuuton, työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen sekä rakennemuutoksiin varautuminen. Valtioneuvosto vahvistaa tulevat työllisyysalueet helmikuussa 2024.

Työllisyysalueen valmistelu käynnistyi kesällä 2023. Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kunnanvaltuustojen päätettäväksi tulee lokakuun 2023 loppupuolella työllisyysalueeseen liittyvät kuntien yhteistoimintasopimus ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä. Tämän jälkeen valmistelutyö tulee jatkumaan ja tarkentumaan. Valmistelua tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden, kuten oppilaitosten, työnantajien ja yhdistysten kanssa.

Lisätietoa TE25-uudistuksesta:

Lisätietoja:

palvelupäällikkö Tony Sandström, etunimi.sukunimi(a)kirkkonummi.fi