Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Viheralueet / Viheralueiden hoito
kirkkonummi

Viheralueiden hoito

Kunnossapitopalvelut hallinnoi ja kunnossapitää kunnan yleisiä viheralueita, leikkipaikkoja, puistoja, matonpesupaikkoja ja metsiä. Kunnallistekniikan investointipalvelut vastaa niiden suunnittelusta ja kunnossapidosta.

Viheralueiden hoito perustuu yleisesti käytössä olevaan viheralueiden kunnossapitoluokitukseen RAMS 2020. Alla luetellut kunnossapitoluokat kuvaavat viheralueiden yleisilmettä, käyttöä ja niiden laatutasoa.

R Rakennetut viheralueet

 • R1 Rakennettu arvoviheralue
  • Tärkeiden julkisten alueiden pihoja, erityisen arvokkaat kaupunkipuistot, laadukkaista materiaaleista korkeatasoisesti rakennettuja viheralueita
 • R2 Toimintaviheralue
  • Jalankulkuun, pyöräilyyn, leikkiin, liikuntaan ja erityistoimintoihin varattuja viheralueita
 • R3 Käyttöviheralue
  • Kaupunki- ja taajamaviheralueita, joissa voi olla monipuolista kasvillisuutta ja rakenteita, ne on tarkoitettu oleskeluun, viihtymiseen ja virkistäytymiseen
 • R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue
  • Rakennetun ja luonnonympäristön vaihettumisalueita, suojavyöhykkeet, reunavyöhykkeet

A Avoimet viheralueet

 • A1 arvoniitty
  • Erityisen tärkeitä ja arvokkaita niittyjä maiseman, kulttuuriperinteen ja luonnon monimuotoisuusarvojen kannalta
 • A2 Käyttöniitty
  • Osa virkistysaluetta, puistoa, pihaa, ulkoilualuetta tai kulttuurimaisemaa, kasvillisuus runsasta matalaa niittylajistoa
 • A3 Maisemaniitty
  • Osa virkistysaluetta, puistoa, liikenneviheraluetta tai perinnemaisemaa, kasvipeite pääosin ruohovartista luonnonkasvia
 • A4 Avoin alue
  • Viljelykäytöstä poistuneet pellot, metsäaukeat, luonnonniityt, rantaniityt ja muut aukeat ruohovartiset kasvillisuusalueet, joita ei hoideta
 • A5 Maisemapelto
  • Muokattuja, hyöty- tai maisemakasvein kylvettyjä maa-alueita

Viheralueilla olevien polkujen, teiden ja sorakäytävien, sidottujen ja sitomattomien kunnossapito sisältyy hoitoluokituksiin, osalla väylistä on myös talvikunnossapitoa.

Sidottuja päällysteitä ovat asfaltti-, kivi- ja betonipäällysteet ja sitomattomia päällysteitä ovat sora-, sepeli-, kivituhka- ja murskepinnat.
 

Hoitoluokat kartalla