Valitse sivu
Etusivu / Työ ja yrittäminen / Yrityspalvelut / Kunnan työllistämisen järjestelytuki

Kunnan työllistämisen järjestelytuki

Kirkkonummen kunnan järjestelytuki on tarkoitettu auttamaan yrittäjien ja yhteisöjen työllistämismahdollisuuksia. Tuki on tarkoitettu pitkään työtä vailla olevien kirkkonummelaisten työllistämiseen. Työllistävän yrityksen tai yhteisön koti- tai toimipaikka voi olla Kirkkonummella tai muualla Suomessa.

Järjestelytuen suuruus on enintään 650 euroa kuukaudessa ja tukiaika 6–12 kuukautta. Työsuhteen tai oppisopimuskoulutuksen tulee kestää vähintään 6–8,5 kuukautta riippuen siitä, onko TE-toimisto myöntänyt palkkatukea. Järjestelytukea voidaan myöntää työnantajalle jopa 7 800 euroa!

Järjestelytuen haku aukeaa 1.2.2023. Järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella.

Järjestelytukea voidaan myöntää pääsääntöisesti tilanteessa, jossa yritys tai yhteisö palkkaa työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen kirkkonummelaisen työnhakijan, jolle on maksettu vähintään 200 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella tai joka on ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta.

Hakijan on täytettävä hakuehdot tuen saamiseksi.

__________________________________________________________________________________

Hakuehdot:

 • Tukea voi hakea yritys tai yhteisö, joka sijaitsee Suomessa.
 • Tukea ei myönnetä kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille tai valtiolle eikä myöskään yksityistaloudelle, perheelle tai yksityiselle henkilölle.
 • Tukea voidaan myöntää 6–12 kuukaudelle. Työsuhteen tai oppisopimustyösuhteen aikana tulee työssäoloehdon täyttyä ja työsuhteen tulee olla vähintään 6–8,5 kuukauden pituinen.
  • Mikäli työllistettävän kohdalla on myönnetty palkkatuki, on työsuhteen oltava vähintään 8,5 kuukauden pituinen, jotta palkattavan henkilön työssäoloehto täyttyy.
  • Mikäli palkkatukioikeutta ei ole syntynyt, työsuhteen on oltava vähintään 6 kuukauden pituinen, jotta palkattavan henkilön työssäoloehto täyttyy.
 • Järjestelytuen suuruus on enintään 650 euroa kuukaudessa.
 • Palkattavan henkilön työajan tulee olla vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa. Oppisopimuskoulutuksessa työajan tulee olla vähintään 25 tuntia kalenteriviikossa.
 • Järjestelytukea voi hakea työsuhteeseen, joka alkaa aikavälillä
  1.1.–31.12.2023.
 • Tarkemmat hakuehdot löytyvät järjestelytuen hakuohjeista.

Tukea voidaan myöntää seuraavasti:

  • Työnantaja, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa (kuten yritykset): tuki on tarkoitettu palkkauksesta syntyviin muihin kuin palkkauskustannuksiin, esim. rekrytointi-, ohjaus-, perehdytys-, työväline- ja työtilakustannuksiin. Järjestelytuki on elinkeinotoimintaa harjoittavalle työantajalle de minimis -tukea, ns. vähämerkityksinen julkinen tuki (Komission asetus 1407/2013). Mikäli de minimis -tuet ylittävät 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana, järjestelytukea ei voida myöntää.
  • Työnantaja, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa (kuten yhdistykset, säätiöt, rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat): tuki voidaan myöntää osaksi palkkauskustannuksia. Edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki. Tukea myönnettäessä huomioidaan valtiontukien enimmäismäärärajat. Järjestelytuki ei saa yhdessä muiden palkkauskustannuksiin myönnettyjen tukien ja oppisopimuskoulutuksen perusteella maksettavan koulutuskorvauksen kanssa ylittää valtiontukien enimmäismäärää, eli 100 % palkkauskustannuksista. Järjestelytuen määrää vähennetään ylimenevältä osalta, jolloin järjestelytuen määrä saattaa olla alle 650 euroa kuukaudessa.
 • Järjestelytukea myönnetään harkinnanvaraisesti, hakemisjärjestyksessä ja määrärahan puitteissa.

__________________________________________________________________________________

Järjestelytuen hakeminen

Tutustu huolellisesti hakuohjeeseen. Ennen kuin haet, varmista, että järjestelytuen kriteerit täyttyvät ja että sinulla on kaikki seuraavat liitteet valmiina (esimerkiksi pdf-tiedostoina):

 • Palkattavan henkilön työsopimus.
 • Palkattavan henkilön suostumuslomake.
 • TE-toimiston palkkatukipäätös, jos palkkatukea on haettu.
 • Oppisopimuskoulutuksen koulutussopimus, jos on solmittu oppisopimus.

Kirkkonummen kunnan järjestelytukea haetaan sähköisellä verkkolomakkeella. HUOM. Verkkolomake on täytettävä yhdellä kertaa (lomaketta ei voi tallentaa välillä ja jatkaa myöhemmin). Lomaketta voi selailla kirjautumisen jälkeen.

 1.  Aloita verkkolomakkeen täyttäminen klikkaamalla linkkiä.
 2. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla.
 3. Valitse tunnistustapa ja jatka tunnistusta.
 4. Tutustu lomakkeeseen ja lomakkeen ohjeisiin sekä ehtoihin (voit selailla lomaketta ennen täyttämistä ja täyttämisen aikana).
 5. Aloita lomakkeen täyttäminen.
 6. Täytä lomake.
 7. Lisää liitteet.
 8. Klikkaa Lähetä-painiketta.
 9. Lähetyksen jälkeen näkyy Tiedot tallennettu -ilmoitus, minkä jälkeen
 10. Saat hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiin automaattisen kuittauksen.

HUOM. Tarkista ennen lomakkeen lähettämistä, että kaikki tiedot ovat oikein!

Linkki järjestelytuen hakulomakkeeseen

Lisätietoja

Kirkkonummen kunta, elinvoimayksikkö
työllisyyskoordinaattori
Catharina Sunnari
tyollisyys(a)kirkkonummi.fi

Järjestelytuen hakuohje