Valitse sivu
kirkkonummi

Dialoginen lukeminen ja sanataide

Dialoginen lukeminen on keskusteluun perustuva lukemisen tapa. Sen tarkoituksena on kannustaa lasta keskustelemaan ja osallistumaan kirjan lukemiseen. Lasten kanssa keskustellaan kirjan kuvista ja tapahtumista ennen lukemista, lukemisen aikana ja lukemisen jälkeen. Dialoginen lukeminen perustuu saman kirjan uudelleen lukemiseen ja kirjasta käytävään suunnitelmalliseen keskusteluun.

Sanataide on kielitietoista, elämyksellistä ja monitaiteista sanoilla leikittelyä, jossa korostuu kokeilun ja tekemisen ilo. 

Lukeminen, tarinat ja sanoilla leikittely on tärkeä osa jokaista varhaiskasvatuspäivää. 

Tutustu tarkemmin dialogiseen lukemiseen.