Valitse sivu
kirkkonummi

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava

Tilanne:  Ehdotusvaihe (15.5.2023)

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisella Kirkkonummella ja käsittää osan Veikkolan taajamasta ja Nuuksion kansallispuistosta. Suunnittelualue on kooltaan noin 680 hehtaaria.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi osayleiskaavalla varaudutaan samassa ratakäytävässä toimivaan lähijunaliikenteeseen ja osoitetaan siihen liittyvän Veikkolan seisakkeen paikka sekä siihen liittyvät liikenneyhteydet ja seisakkeen lähialueen maankäyttö.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:

Päätöksenteko:

Osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 15.05.2023 § 155
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.04.2023 § 50

Kaava-asiakirjat:

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 7.6. – 18.8.2023:
Kaavakartta (piir.nro 3489) ja määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet
Vastineet

Asukastilaisuus Veikkolan koululla 13.6.2023


Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 48
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.03.2020 § 34


Aloitusvaihe:

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.5.2021 § 68
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.4.2021 § 61

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 21.3.2019 (§ 55)

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2021)

Laajennus vireille 7.7.2021 kuulutus

Vireilletulo 7.6.2019 kuulutus


Selvitykset:

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, liitteet 1-5

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, liitteet 1-2


Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587