Valitse sivu
kirkkonummi

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava

Tilanne:  Ehdotusvaihe (15.5.2023)

Suunnittelualue sijaitsee Pohjoisella Kirkkonummella ja käsittää osan Veikkolan taajamasta ja Nuuksion kansallispuistosta. Suunnittelualue on kooltaan noin 680 hehtaaria.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Helsingin ja Turun välisen nopean ratayhteyden (Espoo-Salo oikorata eli ns. ESA-rata) suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi osayleiskaavalla varaudutaan samassa ratakäytävässä toimivaan lähijunaliikenteeseen ja osoitetaan siihen liittyvän Veikkolan seisakkeen paikka sekä siihen liittyvät liikenneyhteydet ja seisakkeen lähialueen maankäyttö.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaava (hanke 40000), osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 7.6. – 18.8.2023

Kaavakartta (piir.nro 3489) ja määräykset

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet

Vastineet

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 155 

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.04.2023 § 50    

Aineisto on nähtävillä myös kunnan palvelupisteessä sekä Kirkkonummen keskustan, Veikkolan ja Masalan kirjastoissa nähtävilläoloaikana.

Asukastilaisuus pidetään Veikkolan koululla tiistaina 13.6.2023 klo 17.30 – 19.30.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi   , ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Vastaava kaavoittaja on kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi, puh. 040-5389587, (lomalla 21.-28.6.2023 ja 5.7.-9.8.2023).

————————————————–

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.5.2021 § 68      laajennus vireille 7.7.2021 kuulutus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.4.2021 § 61

Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 25.6. – 11.9.2020

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 48
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.03.2020 § 34

Kaavakartta (piir.nro 3406)

Merkit ja määräykset

Kaavaselostus

Liitteet

Esittelyvideo suomeksi n. 18 min.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluaineistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotto/puhelinaika pidetään pe 14.8. klo 9-12, ti 18.8. klo 9-15 ja ke 26.8. klo 9-15. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi  puh. 040 538 9587 (lomalla 29.6. – 12.8.2020)


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 21.3.2019 (§ 55)

Vireilletulo 7.6.2019 kuulutus

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 – 2023, kunnanvaltuusto 4.3.2019 (§ 13)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 – 2023, kunnanhallitus 18.2.2019 (§ 47)

Muutos Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2019 – 2023, kuntatekniikan lautakunta 31.1.2019 (§ 26)

——————————————————————

Selvitykset

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, liitteet 1-5

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, liitteet 1-2

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587