Valitse sivu
kirkkonummi

Usein kysytyt kysymykset varhaiskasvatuksesta

Haluan tietää tietyn alueen tai päiväkodin paikkatilanteesta. Mihin olen yhteydessä?

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt vastaavat lasten valinnoista ja heillä on ajan tasalla oleva tieto päiväkotipaikkatilanteesta alueilla. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ruotsinkielinen varhaiskasvatuspäällikkö vastaa lasten valinnoista ja hänellä on ajan tasalla oleva tieto paikkatilanteesta.

Mikäli haluat mennä tutustumaan päiväkotiin, ole yhteydessä päiväkodin johtajaan ja sovi vierailusta. Varhaiskasvatuksen henkilökunta ja päiväkodin johtajat vastaavat myös mielellään kysymyksiin. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevista kysymyksistä kannattaa ensisijaisesti keskustella oman varhaiskasvatuspaikan henkilöstön kanssa.

Kumpi on parempi vaihtoehto lapselle, päiväkoti- vai perhepäivähoito?

Lapsen ja perheen yksilölliset tarpeet ratkaisevat varhaiskasvatusmuodon valinnan. Usein aivan pienten lasten huoltajat toivovat lapselleen perhepäivähoitopaikkaa, kun taas isompien toivotaan pääsevän päiväkotiin.

Mitä maksaa kunnallinen perhepäivähoito?

Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät samalla tavalla kunnallisessa perhepäivähoidossa kuin päiväkodissa.

Paljonko yksityinen varhaiskasvatus maksaa?

Palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen maksu on yhtä suuri kuin vastaava kunnallisen varhaiskasvatuksen maksu. Muutoin palveluntuottajat määräävät itse hinnan palveluilleen. Varhaiskasvatusmaksut saattavat vaihdella yksityisissä varhaiskasvatuspaikoissa.

Miten yksityiseen päiväkotiin haetaan?

Hakeminen yksityisiin päiväkoteihin tapahtuu suoraan ottamalla yhteyttä palveluntuottajaan.

Olen työllistynyt tai saanut opiskelupaikan, ja hoidon tarve on äkillinen. Mitä minun tulee tehdä?

Jätäthän ensi tilassa hakemuksen. Toimita kopio työsopimuksesta tai opiskelutodistuksesta hakemuksen liitteenä. Akuuteissa tilanteissa varhaiskasvatuspaikka järjestetään viimeistään kahden viikon kuluessa hakemuksen ja liitteen vastaanotosta.

Milloin ja mistä saan tietää lapseni varhaiskasvatuspäätöksestä?

Varhaiskasvatuspäätös pyritään toimittamaan perheelle noin kaksi kuukautta ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.

Haluan tehdä muutoksia hakemukseen. Miten toimin?

Ole yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelupäällikköön (suomenkielinen varhaiskasvatus) tai päiväkodin johtajaan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus) sähköpostitse ja ilmoita, millaisia muutoksia haluat tehdä.

Perheemme muuttaa. Miten toimin?

Mikäli muutatte Kirkkonummen sisällä, lapsi voi jatkaa samassa päiväkodissa tai perhepäivähoitajalla. Voitte myös hakea siirtoa oman palvelualueen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon.
Mikäli muutatte pois kunnasta, oikeus Kirkkonummen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen päättyy ja teidän tulee hakea uudesta kunnasta varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikkaa.

Mitä kesäpäivystys tarkoittaa?

Kesä- ja heinäkuussa on yleensä vähemmän lapsia päiväkodissa. Kesäpäivystysajan varhaiskasvatus on kullakin palvelualueella keskitetty silloin yhteen päiväkotiin. Myös muina koulujen loma-aikoina toimintaa voidaan keskittää alueellisesti tai supistaa toimipaikan sisällä.

Mitä päiväkodissa pitää olla mukana?

Lapsella olisi hyvä olla riittävästi vaihtovaatteita ja ulkovaatteita sääolosuhteiden mukaan. Sisällä käytetään tossuja tai sisäkenkiä. Vaippoja käyttäville lapsille huoltajat tuovat omat vaipat kotoa. Lisätietoja varusteista saatte lapsen ryhmästä.

Missä järjestetään esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus?

Varhaiskasvatus järjestetään samassa toimipaikassa kuin esiopetuskin eli lapsen ei tarvitse siirtyä päivän aikana.

Miten ilmoitamme hoitoaikaan liittyvistä muutoksista?

Ole yhteydessä päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Varhaiskasvatusajan muutos tehdään kirjallisesti sähköisellä muutoslomakkeella. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

Mikä on lapsen päiväkotipaikan irtisanomisaika?

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa irtisanomisaika on yksi kuukausi. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa käytännöt vaihtelevat eri palveluntuottajien välillä. Irtisanomisaika on ilmoitettu perheen ja palveluntuottajan välisessä kirjallisessa sopimuksessa.

Mikä on vasu?

Työtämme varhaiskasvatuksessa ohjaa lakisääteinen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelmasta käytetään lyhennettä vasu. Kunnan vasu on varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työväline ja siinä kerrotaan niistä asioista, joista kasvatushenkilöstö huolehtii lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.

Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien ja lapsen kanssa lapsen henkilökohtainen vasu turvaamaan juuri hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan.

Montako lasta ja aikuista toimii samassa ryhmässä?

Yleisimmin ryhmässä toimii 3 aikuista ja 12–21 lasta, lasten iästä riippuen. Jos lapsiryhmässä on vain alle kolmevuotiaita, on lapsiryhmän koko 12, jos kaikki ovat yli kolmevuotiaita, on lapsiryhmän koko 21 lasta.

Kysymyksiä voi lähettää meille myös sähköpostilla varhaiskasvatuksen.palveluohjaus@kirkkonummi.fi tai smabarnspedagogik.servicehandledning@kyrkslatt.fi