Valitse sivu
kirkkonummi

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakuntien tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Lautakuntien alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset.

Lautakunnat päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Tuovi Ronkainen SDP Tarja Glans SDP
Vpj Pekka Sinisalo ProK Saara Ketola ProK
Aila Puustinen-Korhonen SDP Tero Strand SDP
Nina Bogatenko Vihr Anna-Mari Toikka Vihr
Irja Tamm Vihr Lauri Lavanti Vihr
Juha Oksanen KOK Carita Vilén KOK
Vesa Tarkkanen KOK Tuomas Wass KOK
Heljä Järä-Isotalo KD Pirjo Salmi KD
Arttu Lankinen PS Jani Kähkönen PS
Ville Salminen PS Jarkko Kaari PS
Sari Haapasaari Kesk Marjaana Munther Kesk

Kunnanhallituksen edustaja 2021-2023 Markus Myllyniemi, varalla Ulf Kjerin

Esittelijä: sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen
Kokoussihteeri: hallinnon asiantuntija Tomi Koskela