Valitse sivu
kirkkonummi

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakuntien tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Lautakuntien alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset.

Lautakunnat päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Tuovi Ronkainen SDP Ulvija Jabbarova SDP
Vpj Pekka Sinisalo ProK Saara Ketola ProK
Johanna Fleming Vihr Tero Strand SDP
Nina Bogatenko Vihr Anna-Mari Toikka Vihr
Irja Tamm Vihr Lauri Lavanti Vihr
Juha Oksanen KOK Carita Vilén KOK
Vesa Tarkkanen KOK Tuomas Wass KOK
Heljä Järä-Isotalo KD Pirjo Salmi KD
Aleksander Polkko Kirnu ry Arttu Lankinen PS
Heikki Nurmela Kirnu ry Martin Honkanen KVL
Sari Haapasaari Kesk Marjaana Munther Kesk

Kunnanhallituksen edustaja 2021-2023 Markus Myllyniemi, varalla Tony Björk

Esittelijä: sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen
Kokoussihteeri: hallintosihteeri Tomi Koskela