Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta / Ohje maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle
kirkkonummi

Ohje maalämpökaivon toimenpideluvan hakijalle

Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt Lupapiste.fi -palvelussa

Hakemusasiakirjat

Rakennuspaikan hallinta

  • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, tulee liittää kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös.
  • Jos hakijana on yritys, liitteeksi lisäksi kaupparekisteriote ja hallituksen kokouspöytäkirja, josta näkyy päätös hankkeen hakemisesta.

Naapurin kirjallinen suostumus

  • Tarvitaan, jos lämpökaivo sijoittuu alle 7,5 metrin etäisyyteen naapuritontin rajasta.

Sijaintipiirustus

  • Asemapiirros/ kartta, jossa on esitetty lämpökaivon sijainti, etäisyys lähimmästä rajasta ja rakennuksesta, sekä alle 50 metrin etäisyydellä sijaitsevat vesikaivot ja lämpökaivot.

Suunnittelussa huomioitavaa

Ympäristöopas 2013; Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa

Maalämpökaivojen porausvesien käsittelyohje

Poraamisen jälkeen, ennen käyttöönottoa

Sijaintikatselmus on pyydettävä porauksen jälkeen kunnan tontti- ja paikkatietopalveluista, tilatessa ilmoitetaan lupatunnus.

Rakennusvalvontaan on toimitettava porauspöytäkirja (liitetään hankkeelle Lupapiste-palvelussa).