Valitse sivu
kirkkonummi

Veikkolan teollisuusalue, kortteli 125, tontti 1

Tilanne: Lainvoimainen 15.12.2021

Asemakaava sijaitsee Veikkolan keskustan itäpuolella, Turunväylän ja Turuntien välisellä alueella. Alueella on voimassa Uudenmaan ympäristökeskuksen 8.6.1998 vahvistama Veikkolan teollisuusalueen asemakaava. Kaavamuutos koskee korttelissa 125 tonttia 1, joka muutettavassa asemakaavassa on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-2). Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus (n. 18 000 k-m2) on käytetty.

Korttelin 125 tontilla 1 toimiva yritys tarvitsee lisää teollisuus- ja varastotilaa. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontilla sijaitsevien teollisuus- ja varastorakennusten laajentaminen lisäämällä tontin rakennusoikeutta maanomistaja tahtotilan mukaisesti.

————–

Lainvoimainen 15.12.2021
kartta piirustusnumero 3450

Veikkolan teollisuusalue, kortteli 125, tontti 1, asemakaavan (hanke 40118) hyväksyminen MRL:n 195 § mukaisesti
Kunnanvaltuusto 18.10.2021 § 111

Kunnanhallitus 11.10.2021 § 444

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.9.2021 § 126

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt oikaisukehotuksen Veikkolan teollisuusalueen, kortteli 125 asemakaavan hyväksymisestä (8.7.2021).

Asemakaavan hyväksyminen MRL:n 52 § mukaisesti

Kunnanvaltuusto 31.5.2021 § 37

Kunnanhallitus 24.05.2021 § 216

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.05.2021 § 70

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657