Valitse sivu
kirkkonummi

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Opetus toteutetaan Suomessa opetussuunnitelmajärjestelmän avulla. Kuntien ja koulujen laatimia opetussuunnitelmia säätelevät ja ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet.Opetussuunnitelma määrää mm.

  • opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
  • opetettavista oppiaineista
  • oppiaineiden tuntijaoista (eri oppiaineiden opetukseen käytettävä aika) ja oppimääristä (oppiaineiden laajuus)
  • oppilasarvioinnista
  • oppilaanohjauksesta
  • oppilashuollosta
  • kodin ja koulun yhteistyöstä
     

Kaikille yhteiset aineet perusopetuksessa

Perusopetuksen oppimäärä sisältää kaikille yhteisinä aineina äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista kieltä, vieraita kieliä, ympäristöoppia, terveystietoa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, käsityötä ja kotitaloutta.

Vapaaehtoiset aineet perusopetuksessa

Vapaaehtoiset aineet ovat nimensä mukaisesti oppilaalle vapaaehtoisia. Vapaaehtoisena kielenä (A2) tarjotaan Kirkkonummella toista kotimaista kieltä, saksaa ja ranskaa. Opetusryhmä muodostetaan, mikäli kielen valinneita oppilaita on valintahetkellä ko. koulussa vähintään 12. Vapaaehtoisen kielen opetus aloitetaan neljännellä luokalla. Vapaaehtoisessa kielessä tulee kuudennen vuosiluokan päättyessä saavuttaa yhteisen A1-kielen taso.

Valinnaiset aineet perusopetuksessa

Valinnaiset aineet ovat aineita, joista oppilaan tulee valita muutama. Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa oppilaan tietoja ja taitoja perusopetuksen yhteisissä oppiaineissa. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita.