Valitse sivu
kirkkonummi

Ympäristön tila ja sen parantaminen

Järvet

Kunta seuraa säännöllisesti parinkymmenen järven veden laatua. Näytteitä otetaan joka toinen vuosi. Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Tietoja kunnan uimarantojen veden laadun seurannasta löytyy ympäristöterveydenhuollon sivuilta.

Tietoa levätilanteesta

Kunta pyrkii parantamaan järvien tilaa omilla kunnostushankkeilla ja osallistumalla kunnostushankkeisiin.

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövisio 2023 hanke:

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -vesistövisio 2030: Siuntionjoen vesistö kohti hyvää tilaa

Heparin kunnostussuunnitelma 2020

Petäjärven kunnostussuunnitelma 2020

Siuntionjoen kevätseuranta ja Pikkalanlahden kuhan poikaskartoitukset -hankkeen loppuraportti

Siuntiojoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen yhteenveto 2021

Siuntiojoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen yhteenveto 2022

Veikkolan vesistöhanke:

Perälänjärven, Lamminjärven ja Kalljärven kunnostus- ja hoitosuunnitelma

Veikkolan vesistökunnostus 2020 -hankkeen loppuraportti

Kirkkonummen Veikkolan hulevesiselvitys

Lapinkylänjärven kunnostushanke:

Lapinkylänjärven eläinplanktontutkimus 2023

Lapinkylänjärven luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 2022

Lapinkylänjärven vesi- ja rantalinnuston selvitys 2022

Selvitys Lapinkylänjärven pohjaeläimistöstä syksyllä 2023

Lapinkylänjärven Nordic-koeverkkokalastus 2023

Lapinkylänjärvi Viitasammakkoselvitys 2023

Loojärven kunnostushanke:

Loojärven Nordic-koekalastus 2023

Loojärven hajakuormitusselvitys 2020

Loojärven kunnostussuunnitelma 2020

Syväjärven kunnostushankkeen raportteja:

Syväjärven kunnostussuunnitelma 2018

Syväjärven hoitokalastus 2019

Syväjärven perustilan selvitys 2012

Meri

Kunta seuraa säännöllisesti Kirkkonummen merialueen tilaa. Näytteitä otetaan vuorovuosin järviseurannan kanssa. Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Tutustu koko Suomen vedenalaista meriluontoa esittelevään VELMU-karttapalveluun

Rannikkovesivisio 2050

Tavastfjärdenin linnustoselvitys 2021

Harasatsviken-Bockfjarden -alueen kunnostustarkastelu 2022

Kirkkonummen Tavastfjärdenin kunnostussuunnitelma

Tavastfjärdenin kalanpoikaskartoitukset ja Pikkalan haukitehdas -hankkeen loppuraportti

Pikkalanlahden kunnostustarkkailu

Kirkkonummen merialueen seurannan yhteenveto vuodelta 2023

Pohjavedet

Tutustu Kirkkonummen pohjavesialueisiin karttapalvelussa.

Ympäristöterveydenhuolto antaa neuvoja yksityiskaivojen kunnostuksessa ja ottaa vastaan myös kaivovesinäytteitä toimitettavaksi laboratorioon tutkittavaksi.

Virtavedet ja pienvedet

Kirkkonummen pienvesiselvitys 2018 ja sen liitteet

Kirkkonummen pienvesiselvitys 2016

Mankinjoen ja Estbyånin vesistöjen sähkökoekalastukset 2019

Keräämme täydentävää tietoa pienvesistä. Voit ilmoittaa havaintosi Kirkkonummen asiakaspalautteen kautta. Havainnot voi ilmoittaa lomakkeen muu kohdassa ja merkitä kohteen sijainnin karttaan. Muista jättää yhteystietosi, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja havainnostasi.

Metsät

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Myllykylän alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Pahamäen alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Pilvijärven alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Storkanskogsundetin alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Storträskin alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Svartvikin alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Vetokannaksen alueella 2020

Luontoryyppi- ja kasvillisuusselvitys Volsin alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Vuohimäen alueella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Meikon Pohjoispuolella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Mjölandetin ja Tullandetin alueilla 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Syväjärven eteläpuolella 2020

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Espoonlahden Näseuddenin alueella Kirkkonummella 2020

Luontoselvitys, Linlon saari 2019

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Hommasissa 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Häggesbölessä 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Hästhagenin ja Veikkolan urheilupuiston eteläosan alueilla 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Jerikonmäellä 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Lillkanskogissa 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Navalanmäen ja Lemetin alueella 2018

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys, Juusrinne 2021

Maatalous

Kirkkonummen kunnassa tehtiin hevostallikartoitus 2019, jonka tarkoituksena oli selvittää kunnan a

lueella sijaitsevien tallien ympäristöasioita ja hevosmääriä. Tulosten pohjalta on laadittu hevostalliohje.

Hevostalliohje

Ilma ja ilmasto

Kirkkonummen ilmanlaadun seurannassa noudatetaan seurantaohjelmaa, joka on tehty pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle Uudellemaalle. Kuntien yhtenäinen ilmanlaadun seuranta on aloitettu vuonna 2004. Kunnan kasvihuonekaasupäästöjä seurataan vuosittain.

Tutustu viimeisimpiin raportteihin

Opas puun pienpolttoon (Helsingin seudun ympäristöpalvelut: www.hsy.fi)