Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Viestintä / Kirkkonummen kunta sosiaalisessa mediassa
kirkkonummi

Kirkkonummen kunta sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media tarjoaa alustan avoimelle keskustelulle ja vuorovaikutukselle kunnan ja kuntalaisten välillä. Sosiaalisessa mediassa toimimisella edistetään kuntalaisten tiedonsaanti- ja vaikutusmahdollisuuksia. Se on ennen kaikkea vuorovaikutusta kuntalaisten, asiakkaiden, sidosryhmien ja verkostojen kanssa.

Sosiaalisessa mediassa toimiminen voi olla esimerkiksi tiedottamista, asiakaspalvelua ja neuvontaa, joukkoistamista, osallistamista, kuntamarkkinointia ja maineen luomista.

Kirkkonummen kunta on organisaatiotilien kautta mukana sosiaalisen median kanavissa (esim. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn), koska kuntalaisetkin ovat sosiaalisessa mediassa.

Kirkkonummen kunnan sosiaalisen median kanavat

Kirkkonummen yhdyskuntatekniikkapalvelut:  

Facebook: https://www.facebook.com/Kirkkonummen.kuntatekniikkapalvelut

VisitKirkkonummi:

Facebook: https://www.facebook.com/visitkirkkonummi

Instagram: @visitkirkkonummi

Kirkkonummen Ohjaamo:

Facebook: https://www.facebook.com/ohjaamokirkkonummi

Instagram: @ohjaamokirkkonummi

Nuoriso ja liikunta:

Facebook: https://www.facebook.com/kirkkonummennuorisojaliikunta

Instagram: @kirkkonumminuorisojaliikunta

TikTok: @kirkkonummiliikunta

Kirkkonummen kunta – sivistystä ja vapaa-aikaa:

Facebook: https://www.facebook.com/kirkkonummensi

Instagram: @oppivakirkkonummi

Kirjasto:

Instagram: @kirkkonummenkirjasto 

TikTok: @kirkkonummilibrary

Kirkkonummen kulttuuripalvelut: 

Facebook: https://www.facebook.com/kulttuurikirkkonummi

Instagram: @kulttuurikirkkonummi