Valitse sivu
kirkkonummi

Suunnittelutarveratkaisu / poikkeuslupa

Suunnittelutarveratkaisua / poikkeamislupaa haetaan rakennuspaikan päärakennukselle (omakotitalo tai lomarakennus), pienyritys- tai hevostallitoiminnalle, ei talousrakennuksille eikä vähäisille laajennuksille.

Poikkeamislupaa haetaan, kun rakennetaan säännösten vastaisesti (esim. poikkeaminen kaavasta tai rakennusjärjestyksestä) tai rakennetaan ranta-alueelle. Saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaavan alueella tarvitaan aina poikkeamispäätös sivulomarakennuksen rakentamiseen.

Lupaa haetaan Lupapisteen kautta. Lupa-arkkitehti käsittelee suunnittelutarveratkaisut ja osan poikkeamispäätöksistä. Loput poikkeamispäätökset käsittelee rakennus- ja ympäristölautakunta. Käsittelyaika on noin 6 kuukautta.

Hakemukseen tulee liittää asemapiirros, jossa mittakaava 1:500 (pienet tontit 1:200) Piirustuksessa esitetään:

  • rakennuspaikan kaikki rakennukset ja rakennelmat, niiden käyttötarkoitus, kerrosala ja kerrosluku (myös purettavista rakennuksista)
  • rakennusten etäisyys rantaviivasta
  • tieliittymä
  • määräalan pinta-ala, kiinteistötunnukset
  • nimiölehdessä suunnittelijan nimi, puhelinnumero ja allekirjoitus

Hakijoina ovat kaikki kiinteistönomistajat / osakkaat. Valtuutuksen voi tehdä Lupapisteessä sähköisesti. Hakemukseen tulee liittää:

  • perukirja, jos kiinteistönomistaja on kuolinpesä / perikunta
  • ote kaupparekisteristä / yhdistysrekisteristä, jos kiinteistönomistajana on yritys, yhdistys ym.
  • jäljennös kauppakirjasta, mikäli kaupalla ei ole vielä lainhuutoa
  • jäljennös maanvuokrasopimuksesta

Liitä hakemukseen myös valokuvat olemassa olevista sekä purettavista rakennuksista.

Hakemuksesta on kuultava kaikki naapurit sekä yksityistie.