Valitse sivu
kirkkonummi

Yleinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Yleisen tuen tukimuodot ovat ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia opetusjärjestelyihin, oppimisympäristöön ja -tilanteeseen sekä arviointiin liittyviä tukimuotoja sekä osa-aikaista erityisopetusta. Yleisen tuen oppilaalla on yleensä käytössä vain yksittäisiä tukimuotoja ja niitä annetaan lyhytaikaisesti.

Yleisen tuen oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma sähköisesti Wilma-järjestelmään. Oppimissuunnitelman laatiminen on kuitenkin pakollista seuraavissa tilanteissa:

  • oppilas opiskelee vuosiluokkiin sitomattomasti (VSOP)
  • oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen
  • oppilaalle on tehty päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (Perusopetuslaki §18)
  • 7.–9. luokkalainen oppilas on joustavassa perusopetuksessa (JOPO)

Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa alakoulussa luokanopettaja ja yläkoulussa luokanohjaaja yhteistyössä muiden oppilaista opettavien opettajien, laaja-alaisen erityisopettajan sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteet, tarvittavat opetusjärjestelyt sekä oppilaan tarvitsema tuki ja ohjaus.