Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Liikenne ja pysäköinti / Liikenneturvallisuus
kirkkonummi

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuuden paraneminen lähtee meistä ihmisistä. Liikenneonnettomuuksien pääasiallinen syy on lähes aina liikenneympäristön sijaan tienkäyttäjän itse aiheuttama inhimillinen erehdys. Näin ollen voimme parhaiten vaikuttaa liikkumisen turvallisuuteen omalla asennemuutoksellamme. Toisten huomioonottaminen liikenteessä on turvallisuuden kannalta tärkeää. Yleensä ihmisiin vaikuttamisen keinot ovat edullisempia kuin uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen.

Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyötä Kirkkonummella tekee poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmään kuuluvat kunnan eri tahojen lisäksi seuraavat sidosryhmät:

  • Kunnan vammaisneuvosto
  • Kunnan vanhusneuvosto
  • Nuorisovaltuusto
  • Uudenmaan ELY-keskus                    
  • Länsi-Uudenmaan poliisilaitos         
  • Liikenneturva            
  • Länsi-Uudenmaan polkijat
  • Upinniemen varuskunta
  • Sitowise Oy (liikenneturvallisuuskoordinaattori)

Työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Se koordinoi sekä toteuttaa turvallista ja kestävää liikkumista edistävää työtä Kirkkonummella. Työryhmän toiminta käsittää mm. konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää ja liikenneturvallisuustilanteen seurantaa. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä, mutta myös liikenneympäristöön liittyviä turvallisuuskysymyksiä käsitellään ryhmän kesken. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on keskeinen osa liikenneturvallisuustyötä, ja kuuluu siten työryhmän toimintakenttään.

Kuva: Liikenneturvallisuustyön vuosikello

Kirkkonummen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma valmistui loppuvuonna 2017. Suunnitelmassa on kuvattu liikenneturvallisuuden tilanne Kirkkonummella, koottu tietoa kirkkonummelaisten liikkumisesta sekä esitetty toimenpiteet, joilla turvallista ja kestävää liikkumista edistetään. Suunnitelman aikana järjestettiin asukkaille ja koululaisille liikenneturvallisuuteen liittyvät kyselyt, joilla kartoitettiin mm. liikkumistottumuksia, turvalaitteiden käyttöä, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin sekä kirkkonummelaisten mielestä yleisimpiä liikennerikkomuksia.

Linkki suunnitelmaan

Liikenneturvallisuusaloitteet

Aloitteen voit tehdä lähettämällä sähköpostia Kirkkonummen kirjaamoon (kirjaamo@kirkkonummi.fi), ja otsikoimalla asian liikenneturvallisuusaloitteeksi.

Liikenneturvallisuusaloitteet käydään läpi kerran vuodessa liikennesuunnitteluinsinöörin toimesta. Edellisen kalenterivuoden aikana tulleet aloitteet viedään yhdyskuntatekniikan lautakunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi seuraavan vuoden keväällä. Lautakunnassa hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan yleensä samana vuonna, ellei kyseessä ole isompi investointi.

Kuva: Liikenneturvallisuusaloitteiden käsittelyprosessi

Lisätietoa liikenneturvallisuusasioista:

Liikenneturvallisuustilanne Kirkkonummella 2018-2022 (pdf)

Liikenneturva

Poliisi

Uudenmaan ELY-keskus

Sinä teet Suojatien


Yhteystiedot:

Liikennesuunnittelija
Marko Suni
Puh: 040 528 7364
marko.suni@kirkkonummi.fi