Valitse sivu
kirkkonummi

Perusopetukseen valmistava opetus

Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttotaustaiset oppilaat

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaalle, jonka suomen kielen taito ja/tai muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen luokassa opiskeluun. Opetus kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden, mutta oppilas voi siirtyä perusopetukseen jo aikaisemminkin. Opetukseen ottamisesta päättää sen koulun rehtori, jossa opetus järjestetään.

Opetuksessa noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Oppilaan eteneminen tapahtuu yksilöllisesti, kunkin oppilaan kielellisen tason, oppimisedellytysten ja oppimistarpeiden mukaisesti.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi toisena kielenä -opinnoissa. Suomen kielen lisäksi valmistavassa opetuksessa opetetaan perusopetuksen eri oppiaineiden keskeisiä sisältöjä, käsitteitä ja sanastoa. Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin opetusryhmiin.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus ja päätetään tulevasta perusopetuksen luokka-asteesta.

Laura Skaffari
050 414 0939
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Oppivelvollisuusasioiden erityisasiantuntija