Valitse sivu
kirkkonummi

Porkkalan lukio

Toisen asteen koulutus

Korkeatasoinen lukio Kirkkonummen keskustassa

Olemme jatko-opintoihin valmentava yleislukio. Ylioppilaskokeissa on saavutettu hyviä tuloksia, ja suhteessa ylioppilaiden aloituskeskiarvoihin ne ovat valtakunnan kärkitasoa. Vapaaehtoinen kokeilutuntijako lisää valinnaisuutta reaaliaineissa. Valmennamme Sinua digitaitoihin opintojesi alusta lähtien. Kurssitarjontamme omalla koululla on laaja. 

Ilmiöpohjaista opiskelua, yksilöllisiä opintopolkuja ja painotuksia

Ilmiöpohjaisessa opiskelussa syvennyt eri oppiaineiden yhteisiin teemoihin. Voit opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä, humanistis-yhteiskuntatieteellisiä sekä taito- ja taideaineita tai vieraita kieliä. Pitkän matematiikan tarjonta ja tulostaso ovat erinomaisia. Tiedeaineissa tarjoamme erikoiskursseja esimerkiksi modernissa ja laskennallisessa fysiikassa, biokemiassa ja mikrobiologiassa, kemiassa sekä biologian retkikursseina. Historiassa, psykologiassa ja muissa reaaliaineissa voit hankkia akateemisen opiskelun taitoja. Opintomatkoja tehdään mm. Roomaan ja Ateenaan. 

Ainutlaatuisessa liikuntapainotuksessamme voit valita säännöllistä aamuliikuntaa tai laitesukellusta. Taidepainotuksessamme eläydyt esimerkiksi ilmaisutaidossa, musiikkiprojekteissa, kuorossa tai Porkkala Steel Bandissa. Kuvataiteen, kirjallisuuden ja mediataitojen kursseilla harjaannut monipuolisesti tekstin, kuvan ja äänen tuottamiseen.

Kirkkotallintie 6
02400 KIRKKONUMMI

Porkkalan lukion nettisivut

Aukioloajat

Maanantai – Perjantai
08:00 – 16:00

Matti Autero
050 310 7078
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Porkkalan lukion rehtori

Sirkka Lindström
040 126 9339
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Koulusihteeri