Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Tontit ja maa-alueet / Yritystontit
kirkkonummi

Yritystontit

Perälänjärven yritystontit

Perälänjärven yritystontit sijaitsevat Veikkolassa Perälänjärven asemakaava-alueella. Tonttien kaavamääräys on toimitilarakennusten korttelialue (KTY). Suurin sallittu kerrosluku on II. Kerrosalasta enintään 10% saa käyttää myymälä- ja muita siihen verrattavia tiloja varten. Tontit ovat liitettävissä kunnan vesihuoltoverkostoon.

Kunta ottaa tonteista vastaan vapaamuotoisia maanvuokraustarjouksia.

Tonttien varaustilanne:

Tontti
(linkki pdf-karttoihin)
Osoite
(linkki karttapalveluun)
Pinta-ala
m2
Rakennus-tehokkuus e
Rakennusoikeus
k-m2
Varaustilanne
K215 T4 Napparintie 12 3609 0,30 1083 Vapaa
K212 T4 Napparintie 9 5505 0,40 2202 Vapaa

Peräläjärven asemakaavakartta ja -määräykset (pdf)

Tonttien tasaussuunnitelma

Kunta on laatinut tonttien tasaussuunnitelman, jota tontin vuokraajan tulee vuokrausehtojen mukaan noudattaa tonttien rakentamisessa. Suunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli rakentajalla on erityinen syy toteuttaa tontin tasaus suunnitelmasta poiketen. Suunnitelman mukaan tonteilla korttelin 212 tontilla 4 ja korttelin 215 tonteilla 1 ja 4 louhinta-/tasaustarve on vähäisempi. Korttelin 215 muilla tonteilla louhintatarve on suurempi.

Yritystontin louhinta on mahdollista rakennuslupapäätöksen perusteella. Tonteilta irrotettu louhe voi olla mahdollista murskata tontilla, mikäli louhinta ja murskaus kestää alle 50 päivää. Tällöin murskauksesta tulee tehdä meluilmoitus 30 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kunnan kanssa on mahdollista neuvotella väliaikainen maanvuokrasopimus murskeen säilyttämiseen tarvittavasta alueesta tonttien lähistöllä.

Tonttien tasaussuunnitelmat/asemapiirrokset (pdf)

Tonttien leikkaukset (pdf)

Perälänjärven tonttien vuokrausehdot

Tontit voidaan vuokrata maanvuokrasopimuksella, joka on voimassa 31.12.2060 asti. Vuosivuokra määräytyy 6 % mukaan tontin pääoma-arvosta.

Tontit vuokrataan kunnan käyttämillä vakioehdoilla, joita ovat mm.

  • Tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupasta tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta vähintään 60% asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta. Kunta voi painavasta syystä myöntää lisäaikaa rakentamisvelvoitteelle.
  • Tonttia ei saa luovuttaa rakentamattomana edelleen ilman kunnan antamaa kirjallista suostumusta.
  • Vuokraaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista mukaan lukien mahdollisista louhinnoista ja tarvittavista tonttien täytöistä.
  • Kunta perii kiinteistöltä kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset vesihuollon liittymismaksut.

Vapaamuotoiset hakemukset voi toimittaa osoitteeseen:

kirjaamo@kirkkonummi.fi tai Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi

Lisätietoja:

Niklas Wickholm
maankäyttöinsinööri
puh. 040 631 6478
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Otso Kärkkäinen
kunnangeodeetti
puh. 040 126 9794
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi