Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Kunnossapito / Kesäkunnossapito
kirkkonummi

Kesäkunnossapito

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.
Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden kunnossapidosta, jonka hoidosta on tehty sopimus.
Yksityisteiden kesäkunnossapidosta vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat.

Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY).

Kesällä katurakenteet ja päällyste pidetään liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa.
Kesäkunnossapitotöihin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä

  • Kadun rakenteiden kunnossapito, kuluneen päällysteen uusiminen ja vaurioiden korjaus
  • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • Katualueella olevien korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien, tiemerkintöjen, valopylväiden ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito
  • Keväisin hiekotusmurskeen poistaminen kadun ajoradalta, kevytliikenteen väylältä ja jalkakäytävältä
  • Katuviheralueiden niittotyöt
  • Kuivatuksen kannalta tarpeelliset ojitus- ja rumputyöt

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Turvallista vihreää

Puut ja pensaat kuuluvat kunnankuvaan. Ne tuottavat silmäniloa, vaimentavat melua ja sitovat pölyä, mutta väärään paikkaan istutetut, liian korkeiksi tai liian leveiksi kasvamaan päästetyt istutukset voivat aiheuttaa vaaraa liikenteelle sekä haitata kadun kunnossapitoa.

Pensasaidat peittävät näkyvyyttä risteyksissä ja portin pielissä. Puiden oksat raapivat jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja autoja. Kadun ylläpidossa käytettävät koneet eivät pysty hoitamaan koko väylää kerralla, vaan joutuvat koukkaamaan sivuun ylisuuren kasvuston kohdalla. Kulkuväylille ulottuvat oksat voivat myös olla hyvin vaarallisia heikkonäköisille.

Kenellä on vastuu?

Tonteilla kasvavan kasvillisuuden hoito on aina kiinteistön vastuulla. Pihoilla ja tonteilla kasvavia puita ja pensaita ei saa päästää hallitsemattomasti rönsyilemään tontin ulkopuolelle, vaan ne pitää leikata ajoissa liikenneturvallisuuden ja esteettömän näkyvyyden varmistamiseksi.

Kunnan vastuulle kuuluu puistoissa sekä katujen viherkaistoilla ja keskikorokkeilla kasvavien puiden ja pensaiden hoito. Taloyhtiöiden ja tontinomistajien velvollisuuksiin kuuluu poistaa omalta pihalta kadulle ja kevyen liikenteen väylälle työntyvät oksat ja muut kasvien osat.

Lisätietoa katukunnossapidosta löydät katualueiden hoito-oppaasta.

Miten tontin ja kadun raja hoidetaan?

Pensasaidat, pensaat ja puut tulee istuttaa riittävän kauas tontin rajasta. Kun pensasaita istutetaan tontin puolelle noin 0,5 – 1 ja puut 2 – 3 metrin päähän rajasta kasvilajista ja -tyypistä riippuen, mahtuvat ne täysikasvuisinakin kasvamaan tontilla ilman että niistä muodostuu estettä.

Katujen tai pyöräteiden risteykseen rajoittuvien tonttien puut ja pensaat voivat estää autoilijoita tai pyöräilijöitä näkemästä riittävän pitkälle risteävän tien suuntaan.

Kun kadun ja aidan välissä on riittävästi tilaa, on alue helppo pitää siistinä ja lumi voidaan talvella aurata istutusten ja kadun väliin ilman että kulkuväylä kapenee. Silloin lumi ei kasaudu istutusten päälle ja aiheuta oksien repeilyä tai kasvillisuuden painumista.

Paljonko tilaa tarvitaan ajoradan ylle?

Kuva: Lauri Voutilainen

Jos tontilla kasvavien puiden oksat ulottuvat kadulle, täytyy ajoradan ylle jäädä vapaata tilaa vähintään 5 metriä. Korkeiden ajoneuvojen kallistumisen takia alaoksien tulee olla vähintään tällä korkeudella myös puoli metriä ajoradan ulkopuolella. Jalkakäytävillä ja pyöräteillä vapaata tilaa tarvitaan korkeussuunnassa 3,5 metriä, jotta myös isot koneet mahtuvat kulkemaan oksiston alta.

Milloin kannattaa leikata?

Yksittäisiä tai vioittuneita oksia puista ja pensaista voi leikata mihin vuodenaikaan tahansa. Pensaita voi typistää ajankohdasta riippumatta, mutta keskikesällä on paras aika muotoilla pensasaitoja. Puiden ja pensaiden harvennus ja maan pintaa myöten leikkaaminen on hyvä ajoittaa lehdettömään aikaan. Liikenteelle ja liikkumiselle vaaraa aiheuttavat istutukset on syytä leikata heti.

Kuka valvoo?

Saamamme asiakaspalautteen, omien havaintojemme ja hoidosta vastaavien henkilöiden havaintojen perusteella voimme kehottaa kiinteistöjä hoitamaan leikkaukset tiettyyn määräaikaan mennessä. Mikäli kehotuksesta huolimatta kasvillisuutta ei leikata, kunta huolehtii tontin rajojen ulkopuolelle työntyvien kasvinosien leikkaamisesta ja laskuttaa kiinteistöä tehdystä työstä.

Lisätietoja:
Kirkkonummen kunnan kunnossapitopalvelut, kunnossapito@kirkkonummi.fi

Palaute:
Sähköinen palautejärjestelmä