Valitse sivu
kirkkonummi

Mustikkarinne

Tilanne: Hyväksymisvaihe (15.6.2023)

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Masalan keskustasta ja on kooltaan noin 70 ha. Suurin osa suunnittelualueesta on metsätalousvaltaista aluetta. Hvittorpintien ja Sepänkyläntien varrella sijaitsee pientalovaltaista haja-asutusta, alueella on asukkaita noin 50. Lähimmät päiväkodit, koulut, liikunta– ja terveyspalvelut sekä kaupat sijaitsevat Masalan keskustassa. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palveluihin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan keskustan kehittymistä.


Hyväksymisvaihe:

Mustikkarinteen asemakaavan hyväksyminen (kh, kv)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 15.06.2023 § 70

Mustikkarinteen asemakaavan maankäyttösopimusten yleisperiaatteet
Kunnanhallitus 17.10.2022 § 334


Ehdotusvaihe:

Ehdotusaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL § 65 ja MRA § 27 mukaisesti
Kunnanhallitus 29.3.2021 § 110
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.3.2021§ 33


Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston  asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2020 § 46


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi ja kaavan laatijan valinta, Kuntatekniikan lautakunta 15.11.2018 (§ 146)


Selvitykset:

Masalan ekoälykylän ICHP-laitoksen ilmastovaikutukset

Mustikkarinteen ekokylän energiajärjestelmäselvitys (2018)

Mustikkarinteen ekoälykylän kasvihuonekaasupäästöjen ja ilmastovaikutusten arviointi (2019)

Mustikkarinteen ekoälykylän konseptiesitys (2020)

Masalan ja Luoman osayleiskaavojen alueiden liito-oravaselvitys (2018)

Masalan länsipuolen luontoselvitys (2018)

Mustikkarinteen asemakaavan arkeologinen inventointi (2019)

Mustikkarinteen asemakaavan liikenneselvitys (2019)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282