Valitse sivu

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen lapselle ja koulun oppilaalle tarjotaan tarvittaessa sairauden hoidon tai uskonnon vaatima erityisruokavalio.

Varhaiskasvatuksen (päiväkoti ja perhepäivähoito) ja koulun allergiaohjeet vastaavat valtakunnallista allergiaohjelmaa, joka korostaa terveyden tukemista. Ohjelman mukaisesti näitä ei tule hoitaa välttämisellä vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä jolloin elimistön sietokyky vahvistuu. Näin päästään nopeammin kohti parempaa allergiaterveyttä; allergiaoireet lievittyvät, turhat välttämisruokavaliot päästään purkamaa nopeammin ja lapsen ruokavalio monipuolistuu ja ruoanlaitto helpottuu. Toimintamalli vaatii asennemuutosta ja harjoittelua.

Ruoka-aineallergiat

Valtakunnallisen allergiaohjelman mukaisesti ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden on todettu aiheuttavan lapselle siinä määrin haittaa, että niiden pitäminen poissa myös päiväkotiruokailusta on perusteltua. Lievää oireilua aiheuttavia ruoka-aineita ei tarvitse välttää.

Lievänä oireiluna pidetään:
• suun kutinaa tai kirvelyä
• turvotuksen tunnetta ilman hengitysvaikeuksia
• ihon punoitusta

Voimakkaita/erittäin voimakkaita oireita aiheuttavia ruoka-aineita tulee edelleenkin välttää ja altistukset /kontrollit suoritetaan sovitusti sairaalassa tai hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti. Mikäli lapsellasi on ruoka-allergia, eikä teitä ole ohjeistettu miten dieetti puretaan, ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin ohjeiden saamiseksi. Voimakkaita oireita aiheuttavat ruoka-allergiat huomioidaan päivähoidossa entiseen tapaan.

Ruoka-allergioiden osalta todistus on voimassa korkeintaan yhden toimintavuoden kerrallaan. Näin siksi, että ruoka-allergiat usein häviävät lapsen kasvaessa. Tavoitteena on, että kouluikään mennessä rajoitukset on asianmukaisesti purettu.

Laktoosi-intoleranssi on harvinainen alle kouluikäisillä lapsilla. Kirkkonummen ruokapalvelun tarjoama ruoka on laktoositonta.

Vanhempien ilmoitus riittää, kun kyseessä ovat uskonnolliset syyt tai lapsi noudattaa kasvisruokavaliota. Tarjottava kasvisruoka on lakto-ovo-kasvisruokaa. Muita kasvisruokavaihtoehtoja ei tarjota. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella.

Edellytykset

Erityisruokavaliot
– Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan lääkärintodistus jonka voi liittää sähköiselle lomakkeelle.
– Pitkäaikaissairauksissa (esim. diabetes ja keliakia) terveydenhoitajan ilmoitus sähköisellä lomakkeella riittää.

Toimintaohjeet

Lisätietoja päivähoidolle/ruokapalvelulle lapsenne ruokarajoituksista
Sairauden vaatimaa erityisruokavaliota varten tarvitaan aina lääkärintodistus. Todistus toimitetaan päiväkodinjohtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle. Päiväkodinjohtaja/perhepäivähoidon ohjaaja toimittaa lääkärilausunnon myös neuvolan terveydenhoitajalle. Näin pyrimme osaltamme varmistamaan, ettei lapsenne ravitsemustila vaarannu.

Erityisruokavaliot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittaminen ja todistusten toimittaminen on huoltajien vastuulla lapsen aloittaessa koulussa tai päivähoidossa tai siirtyessä yksiköstä toiseen.

– Erityisruokavaliotiedot päivitetään vuosittain syyslukukauden alussa.
– Lääkärintodistukset erityisruokavaliosta toimitetaan sähköisen ilmoituksen liitteenä.
– Ruokavaliomuutoksista huoltajien tulee ilmoittaa mieluiten sähköisellä lomakkeella, joka menee sähköisesti kouluterveydenhoitajalle tai päiväkodinjohtajalle ja keittiöön. Sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa kouluterveydenhoitajalle tai päiväkodinjohtajalle.

Tarvittaessa lapsenne ruokavalion toteutuksesta voidaan järjestää neuvottelu hoitosuhteen alkaessa. Mikäli erityisruokavalioon liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ratkaisu tehdään valtakunnallisten lääketieteellisten / ravitsemuksellisten suositusten mukaisesti.

http://www.allergiaterveys.fi/fi/etusivu.html

Linkki sähköiselle erityisruokavalioiden ilmoituslomakkeelle

1/2016 Allergiatyöryhmä

Erityisruokavalioiden ja ruokarajoitusten toteutus varhaiskasvatuksessa