Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Kunnossapito
kirkkonummi

Kunnossapito

Voit antaa palautetta kunnossapidolle palautejärjestelmän kautta.

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä. 

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • Tontille johtavan ajoliittymän kunnossapito
 • Ilmoitusten tekeminen kunnalle tai poliisille liikennettä vaarantavista päällysteiden rikkoontumisista, kuopista tai muista vastaavista puutteista
 • Tarvittaessa ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi

Puhtaanapito

 • Tontille johtavan ajoliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistaminen
 • Istutusalueiden läpi tontille johtavien kulkuteiden puhtaanapito
 • Lian, roskien, lumen ja jään poistaminen hulevesikaivojen kansiritilöiden päältä
 • Estää ojarumpujen tukkeutuminen poistamalla roskat yms.
 • Tontilla olevan kasvillisuuden hoito

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito

 • Ajoratojen ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden kunnossapito
 • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito

 • Katualueiden puhtaanapito muilta osin
 • Istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden puhtaanapito

Lisätietoa katukunnossapidosta löydät katualueiden hoito-oppaasta.

Vahingonkorvauksen hakeminen

Lisätietoa vahingonkorvauksen hakemisesta

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta.

Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.