Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Kunnossapito / Vahingonkorvauksen hakeminen
kirkkonummi

Vahingonkorvauksen hakeminen

Tarkista karttapalvelusta onko vahinkopaikka kunnan kunnossapidossa ennen kuin täytät vahingonkorvaushakemuksen.

Yksityisteiden hoidosta vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat.

Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY).

Linkki vahingonkorvaushakemukseen

Vahingon sattuessa kirjaa muistiin:

 • vahingon aiheuttaja
 • tarkka vahinkoaika
 • tarkka vahinkopaikka

Ota valokuvia:

 • tapahtumapaikasta
 • vahingon aiheuttajasta
 • aiheutuneesta vahingosta tapauksesta riippuen

Vahingonkorvaushakemukseen tulee liittää vahinkotapauksesta riippuen seuraavat kopiot:

 • kuva kartasta (linkki kunnan karttapalveluun) tai piirros, johon on merkitty tarkka tapahtumapaikka. Kuvassa tai piirroksessa tulee näkyä teiden nimet niin, että kuvasta pystyy päättelemään, missä tarkka vahinkopaikka on.
 • lääkärilausunnot
 • kuvia aiheutuneesta vahingosta
 • kuvia tapahtumapaikasta
 • kuvia vahingon aiheuttajasta mahdollisimman selvästi
 • korjauskustannuslaskelma, jos vahinko on tarkastettu. Tarkastajan nimi ja yhteystiedot
 • kuitit
 • poliisin tutkintailmoitus
 • vahinkotapahtuman silminnäkijöiden lausunnot ja yhteystiedot

Vahingonkorvauksen edellytykset

Voit hakea korvausta vahingosta, joka on tapahtunut Kirkkonummen kunnan kunnossapidossa olevalla alueella.
Voit saada korvausta, jos kunnossapito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai kunnossapidon hoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Pelkästään vahingon aiheutuminen kunnan alueella ei merkitse, että kunta olisi vahingosta vahingonkorvausvastuussa.

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.
Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden talvikunnossapidosta, joiden hoidosta on tehty sopimus.

Hakemuksen lähettäminen

Vahingonkorvaushakemuksen voi tehdä sähköisellä asiointilomakkeella vahingonkorvaushakemus.

Jos lähetät hakemuksen postitse, älä liitä hakemukseen alkuperäisiä kuitteja ja tositteita, ainoastaan kopiot. Pyydämme erikseen alkuperäiset kuitit tarvittaessa.

Paperisen hakemuksen lähetysosoite: Kirkkonummen kunta, kirjaamo, kunnossapidon vahingonkorvausvaatimus, PL 20, 02401 Kirkkonummi.
Liitteet tarvitaan, jotta vahingonkorvausvaatimus voidaan käsitellä.

Pyydämme lisätietoja tarvittaessa.