Valitse sivu
kirkkonummi

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakuntien tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Lautakuntien alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset.

Lautakunnat päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Linda Basilier RKP Rea-Susan Isotupa RKP
Vpj Stefan Törnqvist KOK Sessi Skutnabb KOK
Mikael Gerkman SDP Johanna Fleming Vihr
Outi Saloranta-Eriksson ProK Michaela Kartano ProK
Paula Oittinen Vihr Jens Gellin Vihr
Mikael Korkman Liike Nyt Jukka Hyvönen Liike Nyt
Magnus Hagelstam KVL Antti Reiman PS
Stefan Gustafsson RKP Sören Petersen RKP
Petra Ekberg-Kontula RKP Marcus Söderström RKP

Kunnanhallituksen edustaja 2021-2023 Ari Harinen, varalla Kim Åström

Esittelijä: sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen
Kokoussihteeri: suunnittelu- ja tiedotuskoordinaattori Liisa Sarvimäki-Paananen