Valitse sivu
kirkkonummi

Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Kirkkonummella panostetaan ympäristökasvatukseen

Kirkkonummi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja tekee suunnitelmallista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keskeisistä ilmastotyön osa-alueista on kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutettava ympäristö- ja ilmastokasvatus.

Ympäristökasvatuksen avulla voidaan opettaa ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä elämäntapoja osana koulujen ja päiväkotien arkea. Jo varhain omaksutut kestävät toimintatavat edistävät vastuullista suhtautumista ympäristöön ja siten myös muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Kirkkonummella tavoitteena on, että lapsilla olisi hyvät mahdollisuudet kasvaa kestävään elämäntapaan läpi varhaiskasvatuksen ja koulupolun.

Opetuksen ja sivistystoimen kestävän kehityksen työtä edistetään muun muassa opettajien ja varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen verkostoissa. Ilmasto- ja ympäristötyötä tehdään lapsia ja nuoria osallistaen kiinteänä osana opetus- ja kasvatustyön arkea. 

Sivistystoimen ilmastotavoitteita ovat:

  • Kehitetään kestävän kehityksen mukaista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa
  • Minimoidaan ruokahävikki, vähennetään jätteen määrää ja nostetaan jätteen kierrätysastetta
  • Kannustetaan lapsia ja nuoria kävelyyn ja pyöräilyyn

Sivistystoimen ilmastotavoitteet perustuvat Kirkkonummen ilmastotavoitteisiin ja kestävän elämän ja ilmaston toimenpidesuunnitelmaan. Tavoitteiden etenemistä seurataan osana kunnan ilmastotyön seurantaa. 

Kouluissa kestävyystyötä tehdään oppilaslähtöisesti 

Kirkkonummen kouluissa hillitään ilmastonmuutosta opetuksen, ympäristökasvatuksen sekä konkreettisen toiminnan kautta. Kansallinen perusopetuksen opetusohjelma sekä Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmat nostavat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden monipuolisesti osaksi opetustoimintaa. Lisäksi koulujen arjessa edistetään kestävien elämäntapojen oppimista ympäristökasvatuksen keinoin.

Kirkkonummen kouluissa ilmasto- ja ympäristyötyötä tehdään oppilaslähtöisesti. Eri luokka-asteiden oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulujen kestävyystyöhön muun muassa ilmastoryhmän, oppilasparlamenttien ja vaikuttamisprojektien kautta. 

Varhaiskasvatuksessa kasvetaan kohti kestävää elämäntapaa 

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen vision mukaisesti päiväkotien, asukaspuistojen ja perhepäivähoidon työtä tehdään iloiten ja oppien, rohkeasti, kohti kestävää elämäntapaa – tillsammans! 

Vihreä lippu -toiminta näkyy vahvasti varhaiskasvatuksessa, sillä kaikki Kirkkonummen varhaiskasvatuksen yksiköt ovat mukana Vihreä lippu -toiminnassa. Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille ja vapaa-ajan toimijoille. Ohjelman perusperiaatteita ovat lasten ja nuorten osallistaminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea, jatkuva parantaminen sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Kirkkonummella on 20 Vihreä lippu –sertifikaatin saanutta varhaiskasvatuksen yksikköä. Päiväkotien lisäksi mukana ovat kaikki kunnan asukaspuistot ja perhepäivähoitolat. 

Lisätietoa

Yhteystiedot: 

ilmastotyo@kirkkonummi.fi

 

Sivistystoimen yksiköiden omat sivut: 

Koulut

Päiväkodit ja perhepäivähoito

Asukaspuistot