Valitse sivu
kirkkonummi

Keskusta kortteli 108

Tilanne: Lainvoimainen 18.6.2020

Asemakaavan muutoskortteli 108 sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan ytimessä, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla Kirkkonummentien ja Ervastintien välissä. Korttelin maankäyttö perustuu vuonna 2002 järjestetyn tontinluovutuskilpailun voittaneeseen ehdotukseen. Kaavaa tarkistetaan ensisijaisesti autopaikkamitoituksen osalta, sillä korttelin kiinteistöjen asukkaat ovat ottaneet käyttöönsä vain noin puolet muutettavan asemakaavan autopaikkamitoituksen edellyttämistä autopaikoista. Korttelin uudisrakennusten massoittelu muuttuu vähäisesti voimassa olevasta kaavasta, vaikka lähtökohtana on muutettavan asemakaavan rakennusoikeus.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2019-2020, hankekortti


Hyväksymisvaihe:

Asemakaavan hyväksyminen MRL 52§:n mukaisesti

Kunnanhallitus 2.3.2020 (§ 77)

– piirustusnumero: 3397

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.1.2020 (§ 4)

– piirustusnumero: 3392


Ehdotusvaihe:

Ollut nähtävillä 19.8. – 20.9.2019.

Kaavakartta 3365
Kaavaselostus
Liitteet

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
  Kunnanhallitus 24.6.2019 (§ 243)
  Kuntatekniikan lautakunta 13.6.2019 (§ 93)
  Kuntatekniikan lautakunta 28.2.2019 (§ 42)


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle 19.4.2018 (§ 48)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657