Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kaavoitus / Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet / Itäinen Kirkkonummi / Kvis
kirkkonummi

Kvis

Tilanne: Ehdotusvaihe (29.3.2021)

Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välisellä vyöhykkeellä, parin kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään. Niin ikään alueelta on etäisyyttä pari kilometriä alueen länsipuolella sijaitsevalle Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) liittymälle. Alueen laajuus on lähes 130 hehtaaria. Kirkkonummen kunta on alueen suurin maanomistaja. Pienmaanomistajien hallinnassa on noin puolet alueesta.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 3.5. – 4.6.2021 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Esittelyvideo suomeksi n. 17 min.

Kaavakartta piir.nro 3434

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1

Selostuksen liitteet 2

Selostuksen liitteet 3

Selostuksen liitteet 4

Vastineet

Muutokset

Kunnanhallitus 29.3.2021 § 108

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 141

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 108

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.6.2021.

Kaavoittajan vastaanotot tiistaina 11.5.2021, maanantaina 17.5.2021 ja torstaina 27.5.2021 klo 9-16 sekä to 20.5.2021 klo 8-17 ja perjantaina 28.5.2021 klo 9-16. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi,  puh. 040-8465 657.

——————————————————————

Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 45)

Länsi-Jorvaksen kaavaluonnoksesta (ytl 22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa hanke on jaettu kahdeksi: Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavoiksi.


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657