Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kaavoitus / Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet / Itäinen Kirkkonummi / Kvis
kirkkonummi

Kvis

Tilanne: Ehdotusvaihe (29.3.2021)

Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välisellä vyöhykkeellä, parin kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään. Niin ikään alueelta on etäisyyttä pari kilometriä alueen länsipuolella sijaitsevalle Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) liittymälle. Alueen laajuus on lähes 130 hehtaaria. Kirkkonummen kunta on alueen suurin maanomistaja. Pienmaanomistajien hallinnassa on noin puolet alueesta.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti,
Kunnanhallitus 29.3.2021 § 108
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 141
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 108


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty Kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 45)

Länsi-Jorvaksen kaavaluonnoksesta (ytl 22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta kaavaehdotuksen valmisteluvaiheessa hanke on jaettu kahdeksi: Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavoiksi.


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657