Valitse sivu

Masalanportti II

Tilanne: Aloitusvaihe (25.5.2023)

Masalanportti II asemakaava-alue sijaitsee Masalan keskustan tuntumassa ja käsittää sen pääsisääntuloväylän alueita. Kaava-alue sijoittuu Kehä III:n ja ja Sundsbergintien risteysalueelle ja se on rajattu tiesuunnitelman mukaisesti, kattamaan alueelle suunitellun eritasoliittymän tarvitsemat aluevaraukset. Suunnittelualue käsittää Suomen valtion, Kirkkonummen kunnan ja yksityisessä omistuksessa olevia yleisen tien-, katu-, lähivirkistys-, suojaviher-, vesi- sekä luonnonsuojelualueita. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 10,4 ha.

Maankäyttötavoitteena on mahdollistaa Kehä III:n tiesuunnitelman mukaiset toimenpiteet, jotta aluetta koskeva tiesuunnitelma: Kantatien 50 (Kehä III) parantaminen Masalan ja Majvikin kohdalla, Kirkkonummi liikennejärjestelyineen olisi hyväksyttävissä. Eritasoliittymän toteutuessa alueen kehitysmahdollisuudet parantuvat sekä asumisen, että palveluiden osalta ja ajoneuvoliikenteen liikenneturvallisuus nousee uudelle tasolle. Asemakaavassa turvataan myös eritasoliittymän läheisyydessä sijaitsevien suojaviher- ja luonnonsuojelualueiden säilyminen.

Masalanportti II asemakaava (hanke 34103), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Vireilletulokuulutus 28.6.2023

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.05.2023 § 62          osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoittajan yhteystiedot:

Leena Kankaanpää

puh. 040 768 2414

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi