Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Säännöt, ohjeet ja ohjelmat / Käsittelyajat
kirkkonummi

Käsittelyajat

Hallintolain 23 a §:n mukaan ”Viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.” Edellä olevan säännöksen johdosta Kirkkonummen kunnassa on määritelty käsittelyajat asioille, jotka täyttävät lain kriteerit:

 • asia voi tulla vireille ainoastaan asianosaisen aloitteesta
 • asia ratkaistaan hallintopäätöksellä
 • asia kuuluu viranomaisen toimialan keskeiseen asiaryhmään
 • asian käsittelylle ei ole säädetty määräaikaa

Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala:

 • Oikaisuvaatimus lautakunnalle- Käsittely seuraavassa kokouksessa.
 • Nuorisotilahakemukset, säännölliset käyttövuorot – Käsittely toukokuussa. Tilapäiset tilahakemukset käsitellään viikon kuluessa.
 • Nuorisotilojen bändivuorohakemukset, säännölliset käyttövuorot – Käsittely toukokuussa. Tilapäiset tilahakemukset käsitellään viikon kuluessa.
 • Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset – Hakuaika 31.3 mennessä, käsittely toukokuun aikana
 • Nuorisoyhdistysten kohdeavustusten jatkuva haku – Hakuasiakirjat jätettävä vähintään 21 vrk ennen tapahtumaa tai tilaisuutta. Käsittely siitä seuraavassa kokouksessa.
 • Lasten ja nuorten kesäkerhohakemukset – Käsittely ja päätökset toukokuussa.
 • Kulttuuripalvelujen yleisavustukset – Ennakkopäätökset: kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä. Avustukset: käsittely sivistyslautakunnassa touko-kesäkuussa, ja maksatus ennen lomakautta.
 • Kulttuuripalvelujen kohdeavustukset
  • Hakuaika 31.3: Käsittely sivistyslautakunnassa touko-kesäkuussa, maksatus ennen lomakautta.
  • Hakuaika 31.10: käsittely sivistyslautakunnassa marras-joulukuussa ja maksatus ennen vuoden loppua.
 • Kulttuuripalvelujen toimintasopimusavustukset – Ennakkopäätökset: viranhaltijapäätös kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Avustusten käsittely sivistyslautakunnassa huhti-toukokuussa. Maksatus ennen lomakautta.
 • Kulttuuripalvelujen tunnustuspalkinnot – Lautakunta päättää vuosittain määräajat ja käsittelyajan.
 • Taiteilija-apurahat (von Wahlbergin rahasto) – Myöntämispäätös toukokuun loppuun mennessä ja apurahan ensimmäisen osan maksatus kesäkuun loppuun mennessä ja toisen osan maksatus marraskuun loppuun mennessä.
 • Kuvataidekoulun vapaaoppilaspaikat – Käsittelyaika 2 kuukautta
 • Kansalaisopiston ja kuvataidekoulun oikaisuvaatimukset kurssimaksujen hyvittämisestä – Käsittely seuraavassa lautakunnan kokouksessa
 • Kirjaston Porkkala-salin näyttelyhakemukset, jatkuva haku – Viranhaltijapäätökset kesäkuussa
 • Liikuntatoimen tilavaraukset, muut kuin kentät
  • Kesävuorot: käsittely huhtikuussa
  • Kausivuorot: käsittely touko-kesäkuussa
  • Yksittäisvuorot: käsittelyaika 1 vko
 • Liikuntatoimen kenttävaraukset – Käsittely maaliskuussa
 • Koulujen liikuntatilavaraukset – Käsittely huhti-toukokuussa
 • Liikuntayhdistysten toiminta-avustukset – Hakuaika 31.3, käsittely kesäkuun kokouksessa
 • Liikuntayhdistysten kohdeavustukset
  • Hakuaika 31.3: käsittely kesäkuussa
  • Hakuaika 31.8: käsittely syys-lokakuussa
  • Hakuaika 30.11: käsittely joulukuussa
 • Koulukuljetushakemukset
  • Jatkuva haku: käsittely ja päätökset kahden viikon kuluessa
  • Lääkärinlausuntoon perustuvat nopeat kuljetustarpeet: käsittely ja päätökset kolmen arkipäivän kuluessa
  • Seuraavaa syksyä koskevat hakemukset: käsittely ja päätökset touko-kesäkuussa
 • Päiväkotien tilavuokraukset – Yksittäiset vuorot: käsittelyaika 1 vko
 • Yksityisten päiväkotien lupahakemukset – Kokonaiskäsittelyaika kunnassa ja aluehallintovirastossa 2-3 kk
 • Tutkimusluvat – Käsittelyaika 1 kk hakemuksen saapumisesta
 • Maksusitoumukset päivähoidon järjestämisestä toiseen kuntaan – Käsittelyaika 2 viikkoa hakemuksen jättämisestä
 • Päivähoidon asiakasmaksualennukset – Käsittelyaika 1 kk hakemuksen jättämisestä
 • Päivähoitohakemukset – Päivähoidon tarpeesta riippuen käsittelyaika 2 vkoa tai 4 kk hakemuksen jättämisestä. Ilmoitus hakijalle annetaan 2 viikon hakuajassa viipymättä ja 4 kk:n hakuajassa viimeistään kuukautta ennen hoidon tarvetta.

Kuntatekniikan toimiala

Ympäristönsuojelu

Keskimääräiset hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajat:

 • ympäristölupa (YSL 27 §) 6 kk
 • vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä (VHL 11 §, 17 c §) 3 kk
 • jätteen hyödyntäminen (alle 500 tonnia) maanrakentamisessa (Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräykset 18 §), 7 vrk

Käsittelyaika alkaa siitä, kun hakemusmateriaali on riittävän täydellinen käsiteltäväksi.