Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kaavoitus / Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota
kirkkonummi

Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Tietomallit, koneluettavuus ja rakenteinen tieto ovat tämän päivän keinoja vauhdittaa julkisen sektorin digitalisaatiota. Suomessa tietomallipohjaista kaavoitusta edistetään lainsäädännöllä, joka tulee edellyttämään kunnilta tietomallipohjaisten asema- ja yleiskaavojen tuottamista viimeistään vuonna 2029.
Kuntien ja ohjelmistotoimittajien yhteisessä KAATIO-hankkeessa valtakunnallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kaavoitusohjelmistoissa. Mukana oli yhteensä 16 kuntaa ja kahdeksan ohjelmistoyritystä. Hanke toteutettiin yhteiskehittämisen hengessä: Ohjelmistotoimittajat toteuttivat omiin ohjelmistoihinsa uusia toiminnallisuuksia tietomallipohjaisten kaavojen tuottamista varten yhteistyössä pilottikuntien kanssa.
KAATIO antoi monelle kuntakaavoituksen ja paikkatietojen asiantuntijalle sekä ohjelmistotoimittajille näköalapaikan tietomallipohjaisen kaavoituksen kehityksen kärkeen. Monelle mukana olleelle tietomallipohjaisuus oli uutta. Hankkeessa hyödynnetyt yhteiskehittämisen menetelmät kannustivat tiedon, kokemusten ja oppien jakamiseen sekä auttoivat kaikkia mukana olleita hahmottamaan tietomallipohjaisen kaavoituksen tulevaisuutta ja siihen liittyviä tarpeita ja haasteita.

Kaatio-hankkeen viestintäkaavio


Kaavoituksen näkökulmasta siirtymä tietomallipohjaisuuteen tarkoittaa muutoksia paitsi työkaluihin myös suunnittelutyöhön. Kaavamääräykset laaditaan tulevaisuudessa rakenteisessa ja koneluettavassa muodossa tietomallin ennalta määrättyjä koodistoja soveltaen. Tämä edellyttää uudenlaista ajattelua, kun usein sanallisessa muodossa ilmaistut kaavamääräykset pilkotaan osiin ja koostetaan tietomallia soveltaen.
KAATIO-hankkeen tulokset osoittavat, että valtakunnallinen kaavatietomalli on sovellettavissa kuntien kaavoituksessa. Ohjelmistoja tulee kuitenkin jatkokehittää, jotta ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla kaavoituksen tarpeita. Erityisesti käytettävyyteen ja tehokkuuteen on kiinnitettävä huomiota, jotta siirtymä tietomallipohjaisuuteen on toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin ja resurssein. On selvää, että siirtymävaiheessa kunnat kuitenkin tarvitsevat lisäresursseja.
Kaavatietomallin hyödyt kunnille ovat hankkeen myötä kirkastuneet. Esimerkiksi tiedonsiirron automatisointi viranomaisten välillä tulee vähentämään manuaalista työtä, kun tiedostopohjaisesta tietojen välityksestä voidaan luopua. Pidemmällä aikavälillä hyötyjä voidaan saada myös uusista, kaavatietomallia ja esimerkiksi tekoälyä soveltavista analysointi- ja simulointisovelluksista.
Kuntakaavoittajat pitävät tärkeänä erityisesti sitä, että kaavatietomalli laitetaan palvelemaan tiedon loppukäyttäjiä, erityisesti kuntalaisia ja päättäjiä. Lain mukainen virallinen kaava tullaan edelleen tulostamaan perinteisen kaavakartan muodossa pdf-tiedostoksi. Tietomalli kuitenkin mahdollistaa sen, että kaavatietoa tullaan julkaisemaan erilaisten digitaalisten katselupalveluiden kautta.
KAATIO-hanke päättyi 31.10.2023. Hankkeen loppuraportti sekä muuta hankkeen aikana julkaistua materiaalia on saatavilla blogisivustolla osoitteessa https://kaatio.wordpress.com. Kaavatietomallin kehitys jatkuu muissa valtakunnallisissa kehityshankkeissa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen johdolla.

kaavatietomalli