Valitse sivu
kirkkonummi

Tolsanjärvi

Tilanne: valmisteluvaihe (17.2.2022)

Tolsanjärven asemakaava-alue sijaitsee välittömästi Tolsan asemaseudun eteläpuolella. Alue tunnetaan myös nimellä Drusibacken. Suunnittelualue on kooltaan noin 250 ha. Maankäyttötavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:


Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville,
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.01.2020 (§ 3)

Asemakaavan valmisteluaineisto julkisesti nähtävillä 17.2. – 20.3.2020:
Kaavakartta 3391
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset
Havainnekuva 3398
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liitteet s. 1-12
Kaavaselostuksen liitteet s. 13-25

Asukastilaisuus ti 3.3.2020 Kirkkonummen kunnantalossa


Aloitusvaihe:

Päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §), Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.02.2022

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi, Kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019 (§ 71)

Tolsanjärven asemaakaavan laajennus vireille, kuulutus 11.3.2022

Vireilletulo, kuulutus 7.6.2019


Kaavoittajan yhteystiedot:

Anniina Lehtonen
puh. 040 126 9253
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi