Valitse sivu

Tolsanjärvi

Tilanne: valmisteluvaihe (17.2.2022)

Tolsanjärven asemakaava-alue sijaitsee välittömästi Tolsan asemaseudun eteläpuolella. Alue tunnetaan myös nimellä Drusibacken. Suunnittelualue on kooltaan noin 250 ha. Maankäyttötavoitteena on tehostaa Tolsan asemanseudun lähialueen maankäyttöä sekä täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta uusilla pientalovaltaisilla asuinkortteleilla sekä yrityskortteleilla.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Tolsanjärven asemakaava, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.02.2022 

Tolsanjärven asemaakaavan laajennus vireille, kuulutus 11.3.2022

Valmisteluvaihe:

Asemakaavan valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä 17.2. – 20.3.2020
Yhdyskuntatekniikanlautakunta 23.01.2020 (§ 3)

Asukastilaisuus ti 3.3.2020 klo 18-20 Kirkkonummen kunnantalossa, Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2.

Kaavakartta 3391

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Havainnekuva 3398

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet s. 1-12

Kaavaselostuksen liitteet s. 13-25


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tiedoksi kuntatekniikan lautakunnalle, kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019 (§ 71).

Vireilletulo 7.6.2019 kuulutus

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282