Valitse sivu

Läntinen Gesterby

Tilanne: Lainvoimainen (28.4.2023)

Suunnittelualue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa noin kahden kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta ja matkakeskuksesta.

Gesterbyn alueelle laaditaan kaksi eri kaavahanketta: Läntisen Gesterbyn ja Gesterbyn asemakaavat. Tavoitteena on sujuvoittaa Läntisen Gesterbyn asemakaavahanketta, jotta lähikaupan sijoittuminen alueelle voidaan mahdollistaa lähivuosien aikana. Läntisen Gesterbyn asemakaavassa kaupalle osoitetaan liikenteellisesti vetovoimainen paikka Gesterbyntien varrelta. Lisäksi kaupan läheisyyteen osoitetaan täydennysrakentamista. Myös joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien liikenteellistä toiminnallisuutta parannetaan asemakaavamuutoksen myötä. Näin ollen asemakaavamuutoksella on merkittävä vaikutus alueen liikenneturvallisuuteen ja taajamakuvaan.


Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 09.2021)


Lainvoimainen 28.4.2023 kaavakartta 3480

Hyväksymisvaihe:

Läntisen Gesterbyn asemakaavan muutos ja laajennus (hanke 12203), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

Kunnanvaltuusto 6.3.2023 § 12                kaavakartta 3480

Kunnanhallitus 13.2.2023 § 53

 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.09.2022§ 108  

Ehdotusvaihe:

Läntisen Gesterbyn asemakaava (hanke 12203), tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 13.6. – 19.8.2022

Esittelyvideo n. 4,5 min.

Kaavakartta nro 3467 ja määräykset

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-4

Selostuksen liitteet 5-8

Yhteenveto lausunnoista, muistutuksista, vastineet


Kunnanhallitus 23.05.2022  § 170
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.05.2022 § 49    

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavoittajan vastaanotot: ma 20.6.2022 klo 13-16, ti 21.6.2022 klo 9-12, ma 1.8.2022 klo 12-15, ti 2.8.2022 klo 9-12 ja ma 15.8.2022 klo 9-12.
Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta Maria Pudas, maria.pudas@kirkkonummi.fi (lomalla 28.6. – 22.7.).

——————————————————————————-

Läntisen Gesterbyn asemakaava (hanke 12203), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 25.10. – 26.11.2021
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 443

Esittelyvideo suomeksi n. 8,5 minuuttia

Kaavakartta 3453 ja määräykset

Selostus

Selostuksen liitteet 1-4

Selostuksen liite 5

Selostuksen liitteet 6-10

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Asukastilaisuus pidetään Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummi-salissa, osoite: Ervastintie 2, ti 9.11. klo 17 – 18.30.  Sisäänkäynti kunnantaloon Ostarin puoleisen sivuoven kautta klo 16.45 – 17.15.  Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen.Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 5.11.2021. Kaavaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kaavoittajan vastaanotot ma 1.11. klo 9. – 11.30, ti 2.11. 12-15, ti 16.11. klo 9 – 11.30 ja ke 17.11. klo 12.30 – 15. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta maria.pudas@kirkkonummi.fi  tai puh. 040 126 9256.

Läntisen Gesterbyn asemakaava (hanke 12203), asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.9.2021 § 127     laajennus vireille 22.10.2021

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 404
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää kumota aiemman päätöksensä 23.8.2021, § 343 Läntisen Gesterbyn asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3446) nähtäville asettamisesta, ja palauttaa kaavan takaisin valmisteluun.

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 23.8.2021 § 343
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.6.2021 § 89


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.9.2020 (§ 98)

Vireilletulo 21.10.2020 kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 (§ 61)

Vireilletulo 24.6.2020 kuulutus


Valmisteluvaihe:

Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 25.1. – 26.2.2016, yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2015 (§ 84) (piir. 3237, 3238)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2


Selvitykset:

Gesterbyn ideasuunnitelma 2008

Meluselvitys (2021)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256