Valitse sivu
kirkkonummi

Läntinen Gesterby

Tilanne: Lainvoimainen (28.4.2023)

Suunnittelualue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa noin kahden kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta ja matkakeskuksesta.

Gesterbyn alueelle laaditaan kaksi eri kaavahanketta: Läntisen Gesterbyn ja Gesterbyn asemakaavat. Tavoitteena on sujuvoittaa Läntisen Gesterbyn asemakaavahanketta, jotta lähikaupan sijoittuminen alueelle voidaan mahdollistaa lähivuosien aikana. Läntisen Gesterbyn asemakaavassa kaupalle osoitetaan liikenteellisesti vetovoimainen paikka Gesterbyntien varrelta. Lisäksi kaupan läheisyyteen osoitetaan täydennysrakentamista. Myös joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien liikenteellistä toiminnallisuutta parannetaan asemakaavamuutoksen myötä. Näin ollen asemakaavamuutoksella on merkittävä vaikutus alueen liikenneturvallisuuteen ja taajamakuvaan.


Hyväksymisvaihe:

Läntisen Gesterbyn asemakaavan muutos ja laajennus (hanke 12203), asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti
Kunnanvaltuusto 6.3.2023 § 12
Kunnanhallitus 13.2.2023 § 53
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.09.2022§ 108

Lainvoimainen 28.4.2023 kaavakartta 3480


Ehdotusvaihe:

Tarkistetun asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 23.05.2022  § 170
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.05.2022 § 49


Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 443


Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.9.2021 § 127
Kunnanhallitus 20.09.2021 § 404
Kunnanhallitus päättää kumota aiemman päätöksensä 23.8.2021, § 343 asemakaavaehdotuksen (piir.nro 3446) nähtäville asettamisesta, ja palauttaa kaavan takaisin valmisteluun.

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 23.8.2021 § 343
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.6.2021 § 89


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.9.2020 (§ 98)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 (§ 61)

Laajennus vireille 22.10.2021

Vireilletulo 21.10.2020 kuulutus

Vireilletulo 24.6.2020 kuulutus


Aikaisemmat vaiheet:

Gesterbyn kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 25.1. – 26.2.2016, Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2015 (§ 84) (piir. 3237, 3238)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2


Selvitykset:

Gesterbyn ideasuunnitelma 2008

Meluselvitys (2021)


Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256