Valitse sivu
kirkkonummi

Palvelualueen johto ja hallinto

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan palvelualue luo edellytykset sujuvalle liikenteelle, hyvälle asumiselle ja kilpailukykyiselle yrittämiselle. Tavoitteena on laadukas, viihtyisä ja ekologisesti kestävä rakennettu ympäristö, joka vaalii paikallisia kulttuuri-, ympäristö- ja luontoarvoja.
Toimiala tuottaa kaikki rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön liittyvät kunnalliset palvelut eli maankäytön  suunnittelun ja kaavoittamisen, liikennesuunnittelun, maanmyynnin ja -vuokrauksen, paikkatietojen ja kartta-aineistojen ylläpidon, kunnallistekniikan suunnittelun ja toteutuksen, rakennusten ja yleisten alueiden ylläpidon ja korjaamisen, vesihuollon, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun. Lisäksi toimialan tehtäväkenttään sisältyvät siivous- ja ruokapalvelut.

Kuntatekniikan toimialan muodostavat palvelutuotannon, maankäytön ja viranomaistoiminnan tulosalueet. Hallintopalvelut on toimialajohtajan alaisuudessa toimiva tukiyksikkö, joka avustaa tulosyksiköitä eri tehtävissä. Näitä ovat muun muassa asioiden valmistelu, toimielinten esityslistat, pöytäkirjat ja päätösten täytäntöönpano, työryhmien sihteeritehtävät, kirjaamotoiminta, arkistointi, talous- ja henkilöstöhallinto sekä hankintatoimi.