Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kaavoitus / Julkaisut ja selvitykset / Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
kirkkonummi

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kotina Kirkkonummi – Kirkkonummen Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017

Kotina Kirkkonummi – Kirkkonummen Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, tiivistelmä

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on vastannut Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadinnasta. Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, eli A-poli, on kunnanvaltuuston 17.6.2013 hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen hanke, joka valmistui alkuvuonna 2018 ja kunnanvaltuusto hyväksyi sen 14.5.2018 (§ 37).

A-poli on pitkän tähtäimen suunnittelun apuväline ja sen tarkoituksena on ohjata hyvän rakennetun ympäristön syntymistä, kehittämistä ja säilyttämistä. Tavoitteena on luoda ohjelmalla kestävästi uudistuvaa sekä ajallisesti kerroksellista rakennettua ympäristöä, joka on sidoksissa paikkaansa: kunkin taajaman, kylän ja alueen tunnusomaiseen rakennuskantaan ja maisemaan.

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma koskettaa kaikkia Kirkkonummen kuntalaisia ja kunnan luottamushenkilöitä, eri viranomaisia, yhteisöjä ja yhdistyksiä, Kirkkonummella toimivia rakennuttajia, rakentajia ja muita yrityksiä sekä Kirkkonummella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia.

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma koostuu neljästä eri kohderyhmälle suunnatusta osahankkeesta:

  • aloitusseminaarista, joka järjestettiin luottamushenkilöille, viranomaisille, yhteisöille ja yhdistyksille Kirkkonummella 14.3.2013
  • paikkatietokyselystä, jossa kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä rakennetusta ympäristöstä 25.3.-6.5.2013
  • arkkitehtuurikasvatushankkeesta, joka suunnattiin Kuntakeskuksen yläkoululaisille yhteistyössä Arkkitehtuurikeskus ry:n kanssa lukuvuoden 2013-2014 aikana sekä
  • kunnan eri hallintokuntien työ- ja ohjausryhmätyöskentelystä

Yhdyshenkilöt: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh: 040-5389587