Valitse sivu
kirkkonummi

Oman äidinkielen opetus

Oman äidinkielen ja vieraan kielen ylläpito-opetus

Ilmoittautuminen

Lukuvuonna 2024-2025 koulunsa aloittavat 1. luokkalaiset ilmoitetaan oman äidinkielen tai vieraan kielen ylläpito-opetukseen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa.

Muut uudet ilmoittautujat lukuvuodelle 2024-2025 ilmoitetaan täyttämällä ilmoittautumislomake 8.1.-29.2.2024 välisenä aikana. Tulevat esiopetuksen oppilaat voivat ilmoittautua 14.3.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen on voimassa peruskoulun loppuun saakka. Oppilasta ei näin ollen enää ilmoiteta joka vuosi uudelleen. Tämä koskee myös tapauksia, joissa ilmoittautuneita ei ole ollut tarpeeksi, jotta ryhmä olisi voitu muodostaa sekä tapauksia, joissa opettajaa ei ole saatu rekrytoitua.

Oppilas voi ilmoittautua ainoastaan yhden kielen opetukseen.

Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta opetuksen alettua oppilaan edellytetään osallistuvan siihen säännöllisesti.

Ilmoittautuneilla oppilailla lukuvuoden 2024-2025 tunnit tulevat näkymään oppilaan lukujärjestyksessä Wilmassa. Huoltajille ei lähetetä erillistä tiedotetta opetusajasta- ja paikasta. Jos opetusta ei voida jossakin kielessä järjestää, siitä tiedotetaan opetukseen ilmoittautuneita.

Jos oppilas keskeyttää osallistumisen, hänet tulee ilmoittaa seuraavan lukuvuoden opetukseen uudelleen ilmoittautumisaikana.

Tiedote huoltajille selkokielellä

Oman äidinkielen ja vieraan kielen ylläpito-opetus

Oman äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta, jonka tarkoituksena on saada oppilas kiinnostumaan omasta äidinkielestään, käyttämään ja kehittämään äidinkielen taitojaan sekä arvostamaan omaa taustaansa ja kulttuuriaan. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyksiä myös suomen kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimiselle. 

Opetusryhmät muodostetaan joka vuosi ilmoittautumisten perusteella, joten opetusaika ja -paikka voivat vaihdella vuosittain.  

Opetusta pyritään järjestämään, mikäli tietyn kielen opetukseen ilmoittautuu vähintään kuusi perusopetuksen tai valmistavan opetuksen oppilasta. Saamen kielen ja romanikielen opetusta pyritään järjestämään, mikäli opetukseen ilmoittautuu vähintään kaksi oppilasta tai opiskelijaa esi- tai perusopetuksesta tai lukiokoulutuksesta.  

Esiopetuksen oppilaille järjestetään oman äidinkielen opetusta tai vieraan kielen ylläpito-opetusta muiden kuin saamen kielen ja romanikielen osalta ainoastaan omissa ryhmissään ja mikäli tietyn kielen opetukseen ilmoittautuu vähintään kuusi esiopetuksen oppilasta. Myös ensimmäisen luokan oppilaat voivat osallistua esiopetuksen ryhmiin. 

Lukiokoulutuksen opiskelijoille järjestetään oman äidinkielen opetusta tai vieraan kielen ylläpito-opetusta ainoastaan saamen- ja romanikielessä. 

Samassa opetusryhmässä voi olla monen koulun oppilaita usealta vuosiluokalta. Oppilaan tulee osata opetettavaa kieltä. Opetusta annetaan iltapäivisin koulutuntien jälkeen kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmä voi olla muussakin kuin omassa koulussa. Opetus on oppilaalle maksutonta, mutta huoltaja vastaa matkoista ja mahdollisista matkakustannuksista. 

Edellytykset

Opetus on tarkoitettu seuraaville oppilaille:
• Suomeen muuttaneille tai Suomessa syntyneille maahanmuuttotaustaisille oppilaille 
• ulkomailta adoptoiduille lapsille, jotka ovat jo oppineet kyseistä kieltä 
• sellaisille monikulttuurisille oppilaille, joiden vanhemmista toinen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia 
• suomalaisille paluumuuttajille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen, jolloin opetus on vieraan kielen ylläpito-opetusta 
• romanikielisille oppilaille 
• saamenkielisille oppilaille.

Yhteystiedot:

Opetuspalvelujen suunnittelija Aleksiina Raja
Puh. 040 126 9793
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi