Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Liikennemerkit
kirkkonummi

Liikennemerkit

Liikenteenohjaus

Tieliikennelain mukaan liikenteen ohjauslaitteita ovat:

  • liikennemerkit
  • liikennevalot
  • tiemerkinnät
  • sekä muut liikenteen ohjaamiseksi tarkoitetut laitteet

Liikenteen ohjauslaite asettuu velvoittavuudessaan liikennesääntöjen edelle ja liikennevalot muiden ohjauslaitteiden edelle. Ajoneuvolla liikenteessä liikkuvan velvollisuuksiin kuuluu liikennemerkkien ja muiden liikenteen ohjauslaitteiden tunteminen ja niiden noudattaminen. Merkkien ja ohjauslaitteiden tunnistaminen on tarpeellista myös kevyelle liikenteelle.

Kunnan alueella olevista liikennevaloista vastaa kunta.

Luvan tilapäiseen liikennejärjestelyyn antaa katujen osalta kunta www.lupapiste.fi – palvelun kautta ja yleisen tien osalta Uudenmaan ELY-keskus. Yksityisteillä luvan antaa yksityistien tiekunta tai tieosakkaat yhdessä.

Liikennemerkit

Katualueilla, toreilla ja muilla liikennealueilla liikennemerkeistä vastaa kunta, yleisillä teillä ELY-keskus ja yksityisteillä tiekunta tai tieosakkaat yhdessä. Kunnan liikennemerkkien vaurioilmoituksista (ilkivalta, kolarit, kaatuneet merkit ym.) voi ilmoittaa palautejärjestelmän kautta.

Yksityisteille asetettaviin pysyviin liikenteenohjauslaitteisiin kuten liikennemerkkeihin tarvitaan kunnan lupa. Lupahakemus toimitetaan kunnan kirjaamoon. Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys haettavasta liikenteenohjauslaitteesta, kartta sekä tiekunnan kokouksen päätös sen hakemisesta. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tarvitaan kaikkien tieosakkaiden suostumus liikenteenohjauslaitteen hakemiseen ja asettamiseen.

Kunnan katuihin liittyvät liikennemerkkialoitteet tulee toimittaa kunnossapito@kirkkonummi.fi.

Liikennesäännöt
Liikennemerkit
Pyöräilijän liikennesäännöt
Liikenneturva

Tieliikennelaki

23 § Tilannenopeus

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.

Kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi, etteivät muut tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi.

30 § Varovaisuusvelvollisuus kevyttä liikennettä kohtaan

Ajoneuvon kuljettajan on kohdatessaan tai ohittaessaan jalankulkijan, polkupyöräilijän tai mopoilijan annettava tälle ajoneuvon koko ja nopeus huomioon ottaen turvallinen tila tiellä.

Kuljettajan on erityisesti varottava lähestyessään pysäytettyä koululaiskuljetusautoa, linja-autoa tai raitiovaunua sekä lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muita, joilla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä.

32 § Kuljettajan suojatiesäännöt

Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.

Jos ohitettava ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen tai peittää näkyvyyden suojatielle, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.