Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Luontoretkikohteet / Volsin luonnonsuojelualueet
kirkkonummi

Volsin luonnonsuojelualueet

Volsin kartanon puistometsä

Volsin kartanon puistomainen pihapiirin suurine tammineen ja lehmuksineen sekä viereistä metsikköä. Metsikössä kiertää luontopolku, jolla on lähtöpiste Volsintien varrella olevalla pysäköintialueella ja rantaan vievän polun varrella. 

Luontopolun esite

Volsin kartano 

Vrångnäsuddenin lehtometsä

Alue on ollut aikoinaan Volsin kartanon hakamaata, jossa on laidunnettu karjaa. Metsittyneen ja pensoittuneen alueen hakamaaluonnetta on pyritty palauttamaan viime vuosina. Alueelta on poistettu mm. kuusia ja pihlajia ja siellä on pidetty lampaita. Näin tammet ovat saaneet enemmän tilaa ja valoa. Kesäisin alueella on viime vuosina pidetty lampaita. 

Kuusen, männyn, haavan ja tammen lisäksi puustossa on muutamia metsälehmuksia. Lahopuuta on runsaasti sekä maassa että pystyssä. Pensastossa on paikoin runsaasti pähkinäpensasta. Kenttäkerroksessa erityisen huomion arvoisia ovat kesämaitiainen, syylälinnunherne, hakarasara, aholeinikki ja purtojuuri.

metsä  

Stormossenin suo

Stormossenin suo on aikoinaan ojitettu, mutta palautumassa edustavaksi rämeeksi. Suo kuuluu Suomi 100 -vuoden kunniaksi perustettuun luonnonsuojelualueeseen.

suo  

Nåtabackenin ja Pungensbackenin metsiköt

Eteläisemmällä Nåtabackenilla on pähkinäpensaslehtoa suurine haapoineen. Pähkinähakki on tavattu siellä nauttimassa pähkinöitä syksyaikaan. Pungensbackenilla on vanhaa rehevää sekametsää. 

metsikkö 

 

Nydalsvikenin itärannan lehdot

Nydalsvikenin itärannalla on usean luonnonsuojelualueen muodostama monipuolinen lehtokokonaisuus, jolla on vanhoja puita ja pähkinäpensaita. Alueella on jonkin verran luonnonpolkuja. Maasto on paikoin vaikeakulkuista kaatuneiden puiden takia.

lehto 

Sepelbergenin kalliometsä ja pähkinäpensaslehdot

Sepelbergenillä on luonnontilaista kalliomännikköä, etelälaidalla on myös pähkinäpensaslehtoa.

kalliometsä