Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta / Kieli ja kulttuuri
kirkkonummi

Kieli ja kulttuuri

Moninaisuus ja kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa tavoitteena on inkluusion periaatteiden mukainen laadukas pedagogiikka, jossa kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat luonteva osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus koskee kaikkia lapsia ja tukee kaikkien lasten oppimista ja kehittymistä.

Kirkkonummella toteutetaan oppimisen alueita yhdistelevää kokopäiväpedagogiikkaa, jota Kirkkonummella toteutetaan inklusiivisesti, eli lapsen osallisuutta tukien. Kieli- ja kulttuuritietoinen pedagogiikka mahdollistaa lasten erilaisten identiteettien kehittymisen. Moninaisuutta käsitellään erilaisten perheiden, sukupuolten, katsomusten, kielten ja kulttuurien näkökulmista, ja se huomioidaan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä, sisällöissä ja pedagogiikassa.

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään KieliPeda –materiaalia, jonka avulla arvioidaan ja kehitetään kieli- ja kulttuuritietoista oppimisympäristöä, vuorovaikutusta sekä pedagogiikkaa. Varhaiskasvatuksessa lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet nähdään yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana.

Lapsen oman kotikielen oppiminen on tärkeää, sillä se on perusta lapsen ajattelulle ja tunteille. Kotikieli on myös tärkeä uusien kielten sekä tiedon oppimisessa ja omaksumisessa. Lapsen kotikielen ja kulttuurin säilymisestä ja kehittämisestä vastuu on ensisijaisesti huoltajilla.

Varsinaista oman äidinkielen opetusta tarjotaan peruskoulussa tietyille kohderyhmille. Esiopetuksen em. kohderyhmiin kuuluvat oppilaat voivat osallistua opetukseen, mikäli ryhmät perustetaan ja niissä on tilaa. Opetusryhmät toimivat kouluilla.