Valitse sivu
kirkkonummi

Digilandet

Digilandet on Kirkkonummen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilökunnalle ja lapsille suunnattu TVT-resurssikeskus. Resurssikeskus on Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitettu hanke innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa vuosina 2019-2021. Ajatuksena on laajentaa toimintaa perusopetukseen lähivuosina tapahtuvan yhteisiin tiloihin muuton myötä sekä mahdollisesti lähikuntiin.

Digilandetin tarkoituksena on tukea sekä henkilöstön että lasten digitaitoja, tukea ja innostaa henkilöstöä käyttämään digitaalisia työkaluja luonnollisena osana arkea sekä auttaa luomaan lapsille mielekästä oppimista pedagogisena työkaluna toimivan tekniikan avulla.

Kaikilla lapsilla on oikeus tasavertaiseen varhaiskasvatukseen ja digitaitoihin. Kaikilla on oltava samat mahdollisuudet tutkia ja kokea tekniikan avulla. Meidän on pyrittävä luomaan digitaalinen oppimisympäristö, jossa lapsilla on mahdollisuuksia saada yksi kieli lisää voidakseen esittää tarinaansa, mielikuvitustaan, luomistaan, luovuuttaan, vuorovaikutustaan ja oppimistaan ilontäyteisellä tavalla.

Digilandet tarjoaa digitaalisia työkalua, materiaalia ja ideoita, jotka kutsuvat tutkimaan ja oppimaan. Tänne voi tulla yhdessä pienempien lapsiryhmien tai kollegoiden kanssa tutustumaan eri digitaalisiin työkaluihin, ohjelmiin ja oppimisympäristöihin. Digilandetista voi lainata materiaalia ja ajankohtaista tietokirjallisuutta omaan yksikköön.

Syksyllä 2020 myönnettiin valtionavustus esi- ja perusopetuksen innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämiseen vuosina 2020-2022.

Käyntiosoite
Prästgårdsbackens daghem/Lindalin yksikkö
Laaksokuja 3

Puhelin: 040 589 7816

Sähköposti: digilandet@kirkkonummi.fi

Instagram: @digilandet_kyrkslatt

Verkkosivu: www.digilandet.fi