Valitse sivu
kirkkonummi

Hyvinvointiavustukset

Kunnan hyvinvointiavustus on ensisijaisesti tarkoitettu Kirkkonummella toimiville rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja järjestöille, jotka toiminnallaan edistävät eri ikä- ja väestöryhmien terveyttä ja hyvinvointia vahvistamalla mm. saavutettavuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja mielen hyvinvointia. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksille, jotka eivät saa avustusta kunnan muilta toimielimiltä tai Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Hyvinvointiavustuksen jakoperusteet

Hyvinvointiavustusta myönnetään kokonaisharkintaan perustuen kirkkonummelaisille rekisteröidyille yhdistyksille/järjestöille, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Avustus on tarkoitettu hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa järjestävien yhdistysten vakiintuneen perustoiminnan tukemiseen. Yhdistyksille, joiden kotipaikka on muualla kuin Kirkkonummella, voidaan esittää myönnettäväksi avustusta, jos yhdistyksellä on kirkkonummelaisia jäseniä ja yhdistys on osoittanut tekevänsä järjestötyötä kirkkonummelaisten hyväksi. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka tukee Kirkkonummen kuntastrategiaa. Hyvinvointiavustusta jaetaan 10 000-20 000 euroa riippuen hakemusten määrästä. Avustus jaetaan kirkkonummelaisten jäsenten määrän suhteessa. Hyvinvointiavustukset myöntää kunnan elinvoimajaosto.

 Avustuspäätösten hyväksymisessä otetaan huomioon

–         yhteisöllisyyttä, yhdenvertaista osallisuutta, mielen hyvinvointia ja/tai terveellisiä elämäntapoja edistävä toiminta,

–         toiminnan monipuolisuus, saavutettavuus sekä eri väestöryhmien huomioiminen.

 Hyvinvointiavustusta ei myönnetä,

–         jos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on myöntänyt yhdistykselle avustusta samaan käyttötarkoitukseen.

–         jos joku muu Kirkkonummen lautakunta tai kunnanhallitus on myöntänyt yhdistykselle avustusta samaan käyttötarkoitukseen.

–         jos toiminta, johon avustusta haetaan, on selvästi hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä täydentävää palvelua.

 Avustushaun liitteeksi tulee sisällyttää:

–         Järjestön/yhdistyksen tilinpäätös (kun valmistuu)

–         Avustusvuoden toimintasuunnitelma 

Toimintaohjeet

Haku alkaa 9.4.2024 klo 12 ja päättyy 26.4.2024 klo 15.

Sähköinen hakemuslomake:

https://kirkkonummi.e-lomake.fi/lomakkeet/87/lomake.html

Kaikkia hakulomakkeita saa tarvittaessa myös kunnan palvelupisteestä (käyntiosoite Ervastintie 2).

Paperiset avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai s-postitse: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.