Valitse sivu
kirkkonummi

Laajennettu oppivelvollisuus

Elokuussa 2021 oppivelvollisuus laajeni koko maassa. Toisen asteen opiskelu muuttui maksuttomaksi. Oppivelvollisuusikä nousi 18 vuoteen tai siihen saakka, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Jatkossa nuorella on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

Yhteishaku 2024

Yhteishaun ajankohta on 20.2.2024 – 19.3.2024. Hakulomake täytetään verkossa Opintopolku.fi-palvelussa.

Samalla yhteishakulomakkeella haetaan perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen ja vaativana erityistukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen.

Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan.

Jatkuvan haun kautta oppivelvollinen voi hakea opiskelupaikkaa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta hakeutuessa opiskelemaan tulee olla suoraan yhteydessä oppilaitokseen.

Hakeutumisvelvollisuus toisen asteen opintoihin

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa oppilaan kannalta?

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisen nuoren on haettava ennen peruskoulun 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa seuraavissa perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa:

  • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto
  • nuorten tai aikuisten lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
  • tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
  • kansanopistojen oppivelvollisille suunnatut vähintään vuoden pituiset koulutukset.

Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen keväisin valtakunnallisen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Yhteishaussa samalla hakulomakkeella voi hakea sekä lukioon että ammatilliseen oppilaitokseen, enintään seitsemään eri koulutusvaihtoehtoon.

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa huoltajan kannalta?

Nuoren huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa opetuksen järjestäjän kannalta?

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista siihen asti, että nuori aloittaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen.

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä ohjaa häntä myös kevätlukukauden päätyttyä. Nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle. Näissä tilanteissa voi myös olla itse yhteydessä Ohjaamo Kirkkonummeen, josta saa ohjausta jatko-opintoihin liittyvissä asioissa.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa.

Toisen asteen maksuttomuus

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tuli voimaan syksyllä 2021 ja koskee niitä nuoria, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Jos nykyinen perusopetuslain mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin.

Maksuttomuus koskee:

  • opetus ja päivittäinen ruokailu (kuten nykyisinkin)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • työvälineet, -asut ja –aineet
  • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta – myös hylättyjen uusiminen.

Myös vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat ovat maksuttomia toisella asteella. Toisen asteen maksuttomat koulumatkat korvataan Kansaneläkelaitoksen (KELA) maksaman koulumatkatuen kautta.

Opinnoissa tarvittavat erityisvälineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Maksuttomuus jatkuu sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollisuuden laajennuksesta lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Laura Skaffari
oppivelvollisuusasioiden erityisasiantuntija
p. 050 414 0939

s-posti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi