Valitse sivu
kirkkonummi

LUMA-luokka

Jokirinteen koulu LUMA-luokka matemaattisesti suuntautuneille oppilaille

Jokirinteen koulussa halutaan ottaa huomioon matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneet oppilaat tarjoamalla heille oma matemaattis-luonnontieteellinen opiskeluryhmä (LUMA). LUMA -ryhmässä matemaattisesti suuntautuneille oppilaille annetaan mahdollisuus kehittää taitojaan ja valmiuksiaan matematiikassa ja muissa luonnontieteellisissä aineissa.

Painotukseen valitut oppilaat opiskelevat matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantietoa perusopetusta syvällisemmin ja monipuolisemmin.

Opiskelu sisältyy oppilaiden valinnaisainetuntimääriin. LUMA-tunnit käytetään syventämiseen ja joidenkin aihealueiden lisäopintoihin. Ryhmän opetuksessa kiinnitetään huomiota myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöön. Tällä tavoin kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja ryhmän yhteishenkeä.

LUMA-luokalle haku

Luokalle voivat pyrkiä kirkkonummelaiset kuudesluokkalaiset.

Hakuaika on 15.11.-15.12.2023 ja luokalle hakeudutaan Wilma-lomakkeen kautta.

Valintakokeet LUMA-luokalle on pidetty Jokirinteen koululla keskiviikkona 24.1.2024 klo 8–9. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.
Jokirinteen koulu, Jokiniityntie 5, Kirkkonummi
Sisäänkäynti valintakokeeseen D-ovesta parkkipaikan tienpuoleisesta päädystä.

Ole paikalla viimeistään klo 7.40 nimenhuudon takia.

Infotilaisuus LUMA-luokasta pidetään Jokirinteen koululla 1.11.2023 klo 17.30

Näin haet LUMA-luokalle

Luma-luokan oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2024 alkaen (Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.10.2023 § 40)