Valitse sivu
kirkkonummi

Veikkolanportti

Tilanne: Valmisteluvaihe (23.10.2014)

Alue sijaitsee Veikkolan taajaman pohjoispuolella sisältäen Turunväylän eritasoliittymän sekä sen pohjoispuoleisen alueen. ESA-radan (suunnitteilla oleva Espoon ja Salon välinen rautatiehanke, joka tunnetaan myös Länsiratana sekä Helsingin ja Turun välisenä nopeana junaliikenteen yhteytenä) linjaus on suunniteltu kulkevan Veikkolanportin yritysalueen pohjoispuolitse ja radan toteuttamisen mahdolliset vaikutukset maankäyttöön on pyrittävä ennakoimaan suunnittelussa.


Hyväksymisvaihe


Ehdotusvaihe


Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.10.2014 (§ 63)
Nähtävillä 17.11.-19.12.2014


Aloitusvaihe

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 19.9.2013 (§ 69)


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282