Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Osallistu ja vaikuta / Kuntalaisaloite
kirkkonummi

Kuntalaisaloite

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa

Kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä, jonka lisäksi kunnan palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. (Kuntalaki 310/2015 23 §) Aloite tehdään vapaamuotoisesti, mutta kirjallisesti. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä. Huom! Aloite ei ole kysymys. Aloitteen käsittelee kunnassa se viranomainen, jonka toimialaan asia kuuluu.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Katso www.kuntalaisaloite.fi

Voit tehdä ja lähettää kuntalaisaloitteen kuntaan

  • Täyttämällä ja lähettämällä kunnan aloitelomakkeen.
  • Täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen www.kuntalaisaloite.fi sivustolla. Kuntalaisaloitesivustolla voi kerätä aloitteesi tueksi allekirjoituksia muilta kuntalaisilta.
  • Postittamalla kunnalle aloitteen osoitteella: Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Kirjaamo kirjaa kaikki kuntaan saapuneet aloitteet ja toimittaa ne edelleen asianomaiselle kunnan viranomaiselle.

HUOM! Jos haluat antaa palautetta kunnalle, kunnan työntekijälle, haluat kysyä jotain tai esittää toivomuksen, tee se palautelomakkeen avulla, älä aloitelomakkeella.