Valitse sivu
kirkkonummi

Kylmälän osayleiskaava

Tilanne: Ehdotusvaihe (22.8.2016)

Kylmälän kartta

Kylmälä sijaitsee kunnan pohjoisosassa Veikkolan taajaman ja Evitskogin kylän välissä. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 15 km² ja siellä asuu noin 700 asukasta (v. 2018). Merkittävä osa rakennuskannasta on vapaa-ajan asuntoja. Osayleiskaavan tavoitteena on eheyttää kylärakennetta, ohjata asuminen sille sopiviin paikkoihin sekä osoittaa alueelle riittävät virkistysalueet ja johdonmukaiset ulkoilu- ja ratsastusreitit. Osayleiskaavassa tutkitaan myös liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja -tarpeita ja varaudutaan alueen palvelutarpeen kasvulle.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2023-2024, hankekortti


Aikaisempi käsittely:

Kylmälän osayleiskaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 14.6.2018 (§ 87)

Kylmälän osayleiskaava, tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen valmistelun periaatteista päättäminen,
  kunnanhallitus 22.8.2016 (§ 241) ja
  yhdyskuntatekniikan lautakunta 15.6.2016 (§ 54)

Osayleiskaavaehdotus (3215) nähtävillä 22.-30.6.2015 ja 3.8.-4.9.2015

Kylmälän osayleiskaava, osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
  kunnanhallitus 1.6.2015 (§ 195)
  yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.4.2015 (§ 24)

Kaavaehdotus (3215)
Kaavaehdotuksen (3215) merkinnät ja määräykset
Selostus
Selostuksen liitteet

Päätökset

Jatkovalmisteluperiaatteet


Selvitykset:

Luettelo kaikista selvityksistä
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot Yva Sito 2014
Liikenteellinen tarkastelu Sito 2011
Liito-orava Faunatica 2009
Rakennusinventointi tekstiosa Backman 2009
Arkeologinen inventointi Museovirasto 2009
Luontoselvitykset Faunatica 2008
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (16.6.2008)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587