Valitse sivu
kirkkonummi

Tolsanportti eteläinen

Tilanne: Aloitus- ja valmisteluvaihe (25.4.2024)

Tolsanportin eteläinen asemakaava-alue sijaitsee Tolsan asemanseudun kaakkoispuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylän keskilinjaan, idässä vireillä olevaan Tolsanjärven asemakaava-alueeseen, etelässä peltoalueeseen ja idässä metsäalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 9,8 ha. Suunnittelualueella sijaitsevat liikennealueet ovat valtion omistuksessa, mutta muuten suunnittelualueen kiinteistöt ovat yksityisten omistuksessa. Kunnalla ei ole maanomistusta alueella.

Asemakaavan tarkoituksena on toteuttaa alueelle olemassa oleviin hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten alue. Elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantaminen ja työpaikkojen lisääminen kuntakeskuksen lähialueella tukevat liikekeskustan ja Tolsan asemanseudun kehittämistä sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen näkyminen Länsiväylälle ja Porkkalantielle.

Asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 17.30 – 19 Kirkkonummen kunnantalolla, Kirkkonummi-salissa, osoite: Ervastintie 2, sisäänkäynti kunnantalon ostarin puoleisen sivuoven kautta klo 17.15 – 17.45. Tervetuloa!


Valmisteluvaihe

Päätös: Kaavan valmisteluaineiston asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti


Aloitusvaihe

Tolsanportin eteläinen asemakaava (14201), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Anniina Lehtonen

puh. 0401269253

etunimi.sukunumi@kirkkonummi.fi