Valitse sivu
kirkkonummi

Luottamushenkilöiden asiointisivu

Tälle sivulle on koottu luottamustoimintaan liittyvää tietoa ja materiaalia. Tavoitteena on ollut koota yhteen paikkaan luottamushenkilöitä heidän toimikautensa aikana koskevat ilmoitus-, palkkio-, korvaus- ja muut käytännön asiat.

Luottamushenkilöiden perustiedot tulee ilmoittaa perustietolomakkeella sähköisesti. Lomakkeen täyttäminen edellyttää kirjautumista tunnuksilla (etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi)

Kuntalain (410/2015) määrittämien luottamushenkilöiden tulee ilmoittaa sidonnaisuuksistaan sidonnaisuusrekisteriin (lomake pois käytöstä väliaikaisesti ongelmien vuoksi).

Lisätietoa sidonnaisuusilmoituksista (Kuntaliitto).

Ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivulla. llmoitusvelvollisuuden piirissä olevien osalta julkaiseminen ei edellytä suostumusta. Muiden kuin ilmoitusvelvollisten osalta julkaisemiseen tarvitaan suostumus.

Verokortit tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen Palkka-tiimi@kirkkonummi.fi tai kunnantalolle osoitteella Kirkkonummen kunta, Palkka-tiimi, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Korvaukset ansionmenetyksestä anotaan tällä lomakkeella . Lomake liitteineen toimitetaan toimielimen sihteerille.

Kokouspalkkiot maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouspöytäkirjoihin kirjattujen läsnäolotietojen perusteella.

Kilometrikorvaukset maksetaan neljä kertaa vuodessa kokouksissa kuitattujen kilometrikorvauslomakkeiden perusteella. (KVTES Liite 16)

Matkalaskulomake
Ajopäiväkirja

Palkkiosääntö sisältää henkilöstöjaoston päättämät periaatteet korvausten maksamisesta.
Lomake: palkkiosta/korvauksesta luopuminen

Salasanan vaihto-ohje

Anna palautetta sivun kehittämisestä: viestinta(at)kirkkonummi.fi