Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta / Rakentamisen lupien hakeminen / Toimenpidelupa
kirkkonummi

Toimenpidelupa

Toimenpidelupaa haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

  • Toimenpideluvan hakijana on rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Toimenpideluvalla käsitellään esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

Toimenpideluvan varaiset hankkeet on kuvattu tarkemmin rakennusjärjestyksessä.

Hakemusasiakirjat

Pääpiirustukset

Rakennuspaikan hallinta

  • Mikäli hakijalla ei ole lainhuutoa, tulee hakemuksen liitteeksi lisätä kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös rakennuspaikan hallinnan osoittamiseksi.
  • Jos hakijana on yritys, tulee liitteeksi lisäksi kaupparekisteriote nimenkirjoitusoikeuden todentamiseksi.

Naapurien kuuleminen